Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon saadab teabenõuded 17-le väga suurele digiplatvormile ja otsingumootorile digiteenuste õigusakti alusel

Komisjon on saatnud digiteenuste õigusakti alusel 25. aprillil 2023 loetellu kantud väga suurte digiplatvormide ja otsingumootorite 17-le, kelleks olid AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking.com, Facebook, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, P Interest, Snapchat, TikTok, YouTube ja Zalando.

Commission sends requests for information to 17 Very Large Online Platforms and Search Engines under the Digital Services Act

Nendel väga suurtel digiplatvormidel ja väga suurtel digiplatvormidel palutakse esitada rohkem teavet meetmete kohta, mida nad on võtnud, et täita kohustust anda rahastamiskõlblikele teadlastele põhjendamatu viivituseta juurdepääs andmetele, mis on nende internetipõhises kasutajaliideses avalikult kättesaadavad.

Teadlaste juurdepääs andmetele on keskse tähtsusega, et tagada vastutus ja avalik kontroll platvormide poliitika üle. Teadlaste juurdepääs avalikult kättesaadavatele andmetele aitab suuresti kaasa digiteenuste õigusakti eesmärkide saavutamisele, mis on eriti oluline, pidades silmas eelseisvaid sündmusi, nagu valimised riiklikul ja ELi tasandil, samuti ebaseadusliku sisu ja kaupade olemasolu pidevat jälgimist veebiplatvormidel.

17 väga suurt digiplatvormi ja väga suurt digiplatvormi peavad esitama komisjonile nõutud teabe hiljemalt 8. veebruariks 2024. Vastuste hindamise põhjal määrab komisjon kindlaks järgmised sammud.

Pärast nende määramist väga suurteks digiplatvormideks või otsingumootoriteks peavad 17 väga suurt digiplatvormi ja väga suurt digiplatvormi järgima digiteenuste määrusega kehtestatud kõiki sätteid, sealhulgas andmetele juurdepääsu sätet.

18. detsembril 2023 algatas komisjon VLOP X suhtes ametliku rikkumismenetluse mitmel põhjusel, sealhulgas teadlaste andmetele juurdepääsuga seotud kohustuste kahtlustatava rikkumise kohta.

 

Lisateave järgmise kohta: