Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Komise zasílá žádosti o informace 17 velmi velkým online platformám a vyhledávačům podle aktu o digitálních službách

Komise zaslala formální žádosti o informace podle aktu o digitálních službách 17 velmi velkých online platforem a vyhledávačů (VLOP a VLOSE) označených dne 25. dubna 2023, konkrétně AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking.com, Facebook, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, YouTube a Zalando.

Commission sends requests for information to 17 Very Large Online Platforms and Search Engines under the Digital Services Act

Od těchto velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů se požaduje, aby poskytly více informací o opatřeních, která přijaly ke splnění povinnosti poskytnout způsobilým výzkumným pracovníkům bez zbytečného odkladu přístup k údajům, které jsou veřejně přístupné na jejich online rozhraní.

Přístup výzkumných pracovníků k údajům je klíčový pro zajištění odpovědnosti a veřejné kontroly politik platforem. Přístup výzkumných pracovníků k veřejně dostupným údajům významně přispívá k cílům aktu o digitálních službách, což je obzvláště důležité s ohledem na nadcházející události, jako jsou volby na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, jakož i pro průběžné sledování přítomnosti nezákonného obsahu a zboží na online platformách.

17 velmi velkých online platforem a velmi velkých online platforem musí Komisi poskytnout požadované informace do 8. února 2024. Na základě posouzení odpovědí Komise určí další kroky.

Po jejich označení jako velmi velkých online platforem nebo vyhledávačů musí 17 velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů dodržovat úplný soubor ustanovení zavedených aktem o digitálních službách, včetně poskytování přístupu k údajům.

Dne 18. prosince 2023 zahájila Komise formální řízení o nesplnění povinnosti proti VLOP X z několika důvodů, včetně podezření na porušení povinností týkajících se přístupu výzkumných pracovníků k údajům.

 

Další informace o: