Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia zasiela žiadosti o informácie 17 veľmi veľkým online platformám a vyhľadávačom podľa aktu o digitálnych službách

Komisia zaslala formálne žiadosti o informácie podľa aktu o digitálnych službách 17 veľmi veľkých online platforiem a vyhľadávačov (VLOP a VLOSE) označených 25. apríla 2023, konkrétne spoločnostiam AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking.com, Facebook, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, P Interest, Snapchat, Snapchat, TikTok, YouTube a Zalando.

Commission sends requests for information to 17 Very Large Online Platforms and Search Engines under the Digital Services Act

Od týchto veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov sa požaduje, aby poskytli viac informácií o opatreniach, ktoré prijali na splnenie povinnosti poskytnúť oprávneným výskumným pracovníkom bez zbytočného odkladu prístup k údajom, ktoré sú na ich online rozhraní verejne prístupné.

Prístup výskumných pracovníkov k údajom je kľúčom k zabezpečeniu zodpovednosti a verejnej kontroly politík platforiem. Prístup výskumných pracovníkov k verejne dostupným údajom výrazne prispieva k cieľom aktu o digitálnych službách, čo je obzvlášť dôležité vzhľadom na nadchádzajúce udalosti, ako sú voľby na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, ako aj na priebežné monitorovanie prítomnosti nezákonného obsahu a tovaru na online platformách.

17 veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov musí Komisii poskytnúť požadované informácie do 8. februára 2024. Na základe posúdenia odpovedí Komisia určí ďalšie kroky.

Po svojom označení za veľmi veľké online platformy alebo vyhľadávače sa od 17 veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých online vyhľadávačov vyžaduje, aby dodržiavali úplný súbor ustanovení zavedených aktom o digitálnych službách vrátane poskytovania prístupu k údajom.

Komisia 18. decembra 2023 začala formálne konanie o nesplnení povinnosti proti VLOP X z viacerých dôvodov vrátane podozrenia z porušenia povinností týkajúcich sa prístupu k údajom pre výskumných pracovníkov.

 

Prečítajte si viac: