Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Komissio lähettää tietopyyntöjä 17:lle digipalvelusäädöksen alaiselle erittäin suurelle verkkoalustalle ja hakukoneelle

Komissio on lähettänyt digitaalisia palveluja koskevan säädöksen nojalla viralliset tietopyynnöt 25. huhtikuuta 2023 nimetyistä erittäin suurista verkkoalustoista ja hakukoneista, jotka ovat AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking.com, Facebook, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, P interest, Snapchat, TikTok, YouTube ja Zalando.

Commission sends requests for information to 17 Very Large Online Platforms and Search Engines under the Digital Services Act

Näitä erittäin suuria verkkoalustoja ja erittäin suuria verkkoalustoja pyydetään antamaan lisätietoja toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet noudattaakseen velvoitetta antaa hakukelpoisille tutkijoille ilman aiheetonta viivytystä pääsy tietoihin, jotka ovat julkisesti saatavilla niiden verkkorajapinnalla.

Tutkijoiden pääsy tietoihin on olennaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa alustojen toimintapolitiikkojen vastuuvelvollisuus ja julkinen valvonta. Tutkijoiden pääsy julkisesti saatavilla olevaan dataan edistää merkittävästi digipalvelusäädöksen tavoitteita, mikä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon tulevat tapahtumat, kuten kansallisen ja EU:n tason vaalit, sekä laittoman sisällön ja tavaroiden esiintymisen jatkuva seuranta verkkoalustoilla.

Kyseisten 17 erittäin suuren yhteyspisteen ja erittäin suuren hakukoneen on toimitettava pyydetyt tiedot komissiolle viimeistään 8. helmikuuta 2024. Vastausten arvioinnin perusteella komissio määrittää seuraavat vaiheet.

Sen jälkeen, kun ne on nimetty erittäin suuriksi verkkoalustoiksi tai hakukoneiksi, niiden on noudatettava kaikkia digipalvelusäädöksessä käyttöön otettuja säännöksiä, mukaan lukien tietoihin pääsyn tarjoaminen.

Komissio aloitti 18. joulukuuta 2023 virallisen rikkomusmenettelyn VLOP X:ää vastaan useista syistä, joihin kuului tutkijoiden tiedonsaantia koskevien velvoitteiden epäilty rikkominen.

 

Lue lisää: