Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publicatie

Europa dient een voorstel in voor een gemeenschappelijke onderneming voor slimme netwerken en diensten met het oog op 6G

De Europese Commissie heeft haar wetgevingsvoorstel goedgekeurd voor een strategisch Europees partnerschap inzake slimme netwerken en diensten als gemeenschappelijke onderneming, met een publieke investering van 900 miljoen EUR in O & I voor de nieuwe langetermijnbegrotingsperiode 2021-2027. De gemeenschappelijke onderneming zal onderzoeksactiviteiten op het gebied van 6G-technologie in het kader van Horizon Europa en initiatieven voor de uitrol van 5G coördineren in het kader van de digitale en andere programma’s van de Connecting Europe Facility.

Het voorstel voor de Gemeenschappelijke Onderneming „Slimme netwerken en diensten”, dat vandaag door de Commissie is goedgekeurd, maakt deel uit van de Europese basishandeling tot oprichting van negen gemeenschappelijke ondernemingen in het kader van Horizon Europa. Het voorstel zal nu door de lidstaten in de Raad worden besproken en in het najaar van dit jaar van start gaan.

De Gemeenschappelijke Onderneming „Slimme netwerken en diensten” heeft twee hoofddoelstellingen:

  • Het bevorderen van de technologische soevereiniteit van Europa op het gebied van 6G door de uitvoering van het daarmee verband houdende programma voor onderzoek en innovatie, dat moet leiden tot de ontwikkeling en normalisatie rond 2025, alsook de voorbereiding op een vroege marktintroductie van 6G-technologieën tegen het einde van het decennium. Het mobiliseren van een breed scala aan belanghebbenden zal van cruciaal belang zijn om strategische gebieden van de netwerk- en dienstenwaardeketen aan te pakken, van de levering van diensten op edge- en cloudbasis tot marktkansen in nieuwe componenten en apparaten die verder gaan dan smartphones. 
  • De uitrol van 5G in Europa stimuleren met het oog op de ontwikkeling van digitale leidende markten en het mogelijk maken van de digitale en groene transitie van de economie en de samenleving. Daartoe zal de gemeenschappelijke onderneming de strategische richtsnoeren voor de relevante programma’s in het kader van de Connecting Europe Facility, met name de 5G-corridors, coördineren. Het zal ook bijdragen aan de coördinatie met nationale programma’s, onder meer in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht, en met andere Europese programma’s en faciliteiten zoals het programma Digitaal Europa en InvestEU.

Strategisch bestuur

Een belangrijk onderscheid ten opzichte van de voorganger — het 5G-PPP — zal een nieuw governancemodel zijn waarin de Europese industrie het voortouw neemt in samenwerking met de Commissie en de lidstaten nauw worden betrokken bij haar strategische besluitvorming, bijvoorbeeld op het gebied van de technologische soevereiniteit van Europa en het maximaliseren van synergieën tussen Europese en nationale financieringsprogramma’s.

De begrotingszekerheid over de volledige begrotingsperiode van de komende zeven jaar zal de strategische planning en uitvoering van een werkelijk op weg gebaseerd 6G-onderzoeksprogramma mogelijk maken. De publieke financiering van 900 miljoen EUR die vooraf door de Commissie is vastgelegd, zal worden aangevuld met de particuliere sector, wat zal leiden tot een totale investering van ten minste 1.8 miljard EUR, die naar verwachting een hefboomeffect zal hebben op bredere O & I-investeringen in Europa in de orde van grootte van 10 miljard EUR.

Achtergrond

Van 5G tot 6G

De komende jaren zullen de 5G-technologie en -normen zich in verschillende fasen ontwikkelen, net zoals de uitrol vordert. Exploitanten in 23 EU-lidstaten hebben al commerciële 5G-netwerken opgezet in grote steden, terwijl een uitgebreidere uitrol in alle stedelijke gebieden en belangrijke transportroutes in heel Europa tegen 2025 wordt verwacht. Geavanceerde 5G-netwerk- en diensteninfrastructuren zijn van cruciaal belang voor een breed scala aan consumenten-, bedrijfs- en industriële diensten, maar zullen ook een belangrijk uitgangspunt vormen voor de invoering van 6G-technologieën in Europa.

Initiatieven voor onderzoek en innovatie op het gebied van 6G-technologieën beginnen nu in toonaangevende regio’s in de hele wereld. De eerste producten en infrastructuren worden verwacht voor het einde van dit decennium. In Europa is afgelopen maand al een eerste reeks 6G-projecten ter waarde van 60 miljoen EUR gelanceerd in het kader van het 5G-PPP, waarbij het Hexa-X-vlaggenschipinitiatief een eerste 6G-systeemconcept ontwikkelt, aangevuld met 8 projecten die specifieke technologieën voor 6G onderzoeken.

6G-systemen zullen naar verwachting een nieuwe stap voorwaarts betekenen in de prestaties van gigabitcapaciteit naar Terabit-capaciteit en submillisecondresponstijden, om nieuwe kritieke toepassingen zoals realtimeautomatisering of uitgebreide realiteit („Internet of Senses”) mogelijk te maken.

Bovendien zullen nieuwe technologieën en architecturen voor slimme netwerken de energie-efficiëntie van connectiviteitsinfrastructuren drastisch moeten verbeteren om de grote verkeerstoename in goede banen te leiden, terwijl elektromagnetische velden (EMF) onder strikte veiligheidsgrenzen blijven. Deze technologieën zullen de basis vormen voor een mensgericht internet van de volgende generatie (NGI) en zijn gericht op doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s), zoals toegankelijkheid en betaalbaarheid van technologie.

Technologische soevereiniteit

Onze handelspartners zijn sterk betrokken bij 6G-ontwikkelingen, waaronder de VS en Japan, met de nadruk op softwaregebaseerde netwerken en China om voort te bouwen op zijn sterke positie op het gebied van technologie en intellectuele-eigendomsrechten. Er zullen kansen en uitdagingen zijn met betrekking tot nieuwe bedrijfsmodellen en spelers via softwarenetwerken met architecturen zoals Open RAN en de convergentie met nieuwe technologieën op het gebied van cloud- en edgecomputing, AI, alsook componenten en apparaten die verder gaan dan smartphones. De twee grote Europese leveranciers van apparatuur bevinden zich in een leidende positie ter wereld, met een wereldwijd marktaandeel voor mobiele apparatuur van ongeveer 40 % en meer dan 50 % van het relevante aandeel intellectuele-eigendomsrechten in handen van de vier grote mondiale leveranciers.

Op basis hiervan, die ook is gecreëerd dankzij de Europese investeringen in onderzoek en innovatie in het kader van het 5G-PPP in de afgelopen zeven jaar, moet Europa zich positioneren om te zorgen voor het beste resultaat, zowel voor de digitale economie in het algemeen als voor de technologische capaciteiten van onze bestaande en opkomende industriële leiders. Dit vraagt om een strategisch partnerschap met een solide routekaart voor onderzoek en innovatie, die wordt opgesteld en gevolgd door een kritische massa van Europese actoren.

Gerelateerde documenten

Meer informatie