Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Blockchain strategie

De EU wil een leider zijn op het gebied van blockchaintechnologie en een innovator worden op het gebied van blockchain en de thuisbasis zijn van belangrijke platforms, applicaties en bedrijven.

Digital EXPLORERS — Blockchain — wat zit er in het voor u?

fix-empty

Blockchain-technologie stelt mensen en organisaties die elkaar misschien niet kennen of vertrouwen in staat om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over en permanent informatie vast te leggen zonder een autoriteit van derden. Door vertrouwen te creëren in data op manieren die voorheen niet mogelijk waren, heeft blockchain het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we informatie delen en transacties online uitvoeren.

De strategie van de Europese Commissie is erop gericht deze doelstellingen te verwezenlijken. Het wil een „gouden standaard” voor blockchain-technologie in Europa ondersteunen die Europese waarden en idealen omarmt in zijn wettelijk en regelgevingskader.

Deze „gouden standaard” voor blockchain omvat:

 • Milieuduurzaamheid: Blockchain-technologie moet duurzaam en energiezuinig zijn.
 • Gegevensbescherming: Blockchain-technologie moet compatibel zijn met en waar mogelijk ondersteuning bieden aan de strenge Europese regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy.
 • Digitale identiteit: Blockchaintechnologie moet het evoluerende digitale identiteitskader van Europa respecteren en versterken. Dit houdt onder meer in dat ze compatibel zijn met e-handtekeningen, zoals eIDAS, en het ondersteunen van een verstandig, pragmatisch gedecentraliseerd en zelf-soevereine identiteitskader.
 • Cyberbeveiliging: Blockchain-technologie moet een hoog niveau van cyberbeveiliging kunnen bieden.
 • Interoperabiliteit: Blockchains moeten interoperabel zijn tussen zichzelf en met legacy systemen in de buitenwereld.

Elementen van de blockchainstrategie van de Europese Commissie

De Europese Commissie is sterk voorstander van blockchain op het gebied van beleid, wet- en regelgeving en financiering. De belangrijkste onderdelen van de blockchain strategie zijn:

 • Bouwen van een pan-Europese blockchain voor openbare diensten: De Europese publieke sector speelt een baanbrekende rol in blockchain door een eigen blockchain-infrastructuur te bouwen. In de loop van de tijd zal dit ook de interoperabiliteit met platforms van de particuliere sector omvatten. Het European Blockchain Partnership brengt deze visie tot leven. Het is een gezamenlijke inspanning van alle 27 EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en de Europese Commissie. De output is de European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), die in 2021 in productie zal komen.
 • Bevordering van de rechtszekerheid: De Commissie erkent het belang van rechtszekerheid en een duidelijke regelgeving op gebieden met betrekking tot op blockchain gebaseerde toepassingen. Momenteel ontwikkelt zij een juridisch kader voor innovatie op het gebied van digitale activa (tokenisatie) en slimme contracten dat consumenten beschermt en rechtszekerheid biedt voor bedrijven. De Commissie is sterk voorstander van een pan-Europees kader en hoopt versnippering van wet- en regelgeving te voorkomen. Het heeft onlangs een voorstel uitgebracht voor het reguleren van crypto-activa, het bijwerken van de antiwitwasregels voor crypto-activa en het creëren van een pan-Europese regelgevende sandbox voor innovatieve blockchain-oplossingen. Dit werd gedaan om de investeringen te verhogen en de bescherming van consumenten en beleggers te waarborgen.
 • Verhoging van de financiering voor onderzoek en innovatie: De EU verstrekt financiering voor blockchain-onderzoek en -innovatie door middel van subsidies en ondersteuning van investeringen. Subsidies worden verleend via het Horizon-programma. Vanaf 2016-2019 heeft de Commissie via Horizon 2020 ongeveer 180 miljoen EUR aan subsidies verstrekt. Er wordt een aanzienlijk budget voor verdere subsidies verwacht in het vervolgprogramma Horizon Europa. De Commissie ondersteunt investeringen in blockchain-startups en -projecten via het nieuwe investeringsfonds voor kunstmatige intelligentie (AI) en blockchain, dat investeert in durfkapitaalfondsen gericht op AI- en blockchain-startups en startende ondernemingen in een vroeg stadium.
 • Het bevorderen van blockchain voor duurzaamheid: De EU erkent het potentieel van blockchain en ondersteunt het gebruik van blockchaintechnologie om duurzame economische ontwikkeling te bevorderen, klimaatverandering aan te pakken en de Europese Green New Deal te ondersteunen. 
 • Ondersteuning van interoperabiliteit en normen: De Commissie gelooft sterk in het belang van normen voor het bevorderen van blockchain-technologie. Het is betrokken bij het werk van ISO TC 307, ETSI ISG PDL, CEN-CENELEC JTC19 en IEEE en in ITU-T wat blockchain betreft, en kijkt ernaar om samen te werken met alle relevante instanties wereldwijd zoals INATBA (zie hieronder). 
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van blockchainvaardigheden: Er zijn initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling van vaardigheden om ervoor te zorgen dat de vaardigheden op hoog niveau beschikbaar zijn. 
  • Het programma Digitaal Europa biedt strategische financiering om deze uitdagingen het hoofd te bieden en ondersteunt de ontwikkeling van een geschoolde talentenpool van digitale deskundigen. Met een totaal budget van 580 miljoen euro voor digitale vaardigheden gedurende zeven jaar versterkt het programma Digitaal Europa de samenwerking tussen de EU-lidstaten en belanghebbenden op het gebied van digitale vaardigheden en banen. Op 17 november 2021 kondigde de Europese Commissie de eerste reeks oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het programma Digitaal Europa aan.
  • Als een alliantie voor sectorvaardigheden, gefinancierd door het Erasmus±programma, richt CHAISE zich op de groeiende vraag naar blockchainvaardigheden in heel Europa. De kernmissie van het CHAISE-project is het ontwikkelen van een strategische aanpak van de ontwikkeling van blockchainvaardigheden voor Europa en het leveren van toekomstbestendige trainingsoplossingen, om tekorten aan blockchain-vaardigheden aan te pakken en te reageren op de huidige en toekomstige vaardigheidsbehoeften van de Europese Blockchain-medewerkers.
 • Interactie met de gemeenschap: De Commissie communiceert voornamelijk via twee instanties met de particuliere sector, de academische wereld en de blockchaingemeenschap:
  • De International Association of Trusted Blockchain Applications (INATBA), een publiek/privaat partnerschap dat is ontworpen om EU-landen samen te brengen met de particuliere sector en andere belanghebbenden zoals de academische wereld om het blockchain-ecosysteem in Europa te bevorderen. INATBA bevordert de interoperabiliteit van blockchain-technologieën en goed bestuur en fungeert als gesprekspartner van overheden en internationale instanties. 
  • Het European Blockchain Observatory and Forum, een door het Europees Parlement gefinancierd proefproject. Het doel is om expertise te bundelen om blockchain-initiatieven en -trends wereldwijd te identificeren en te monitoren om een uitgebreide, openbaar beschikbare bron van blockchain-kennis te creëren die het blockchain-ecosysteem binnen de EU ondersteunt.  

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Commissie lanceert European Regulatory Sandbox for Blockchain

Vandaag heeft de Commissie de European Regulatory Sandbox for Blockchain gelanceerd. Sandboxen zijn gecontroleerde omgevingen waarin bedrijven hun producten en diensten kunnen testen in samenwerking met de relevante regelgevende instanties.

NEWS ARTICLE |
Europese Commissie ontvangt prijs voor het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van het overheidsbeleid op het gebied van blockchaintechnologieën

Tijdens de prijsuitreiking en een Gala-evenement dat op 31 januari in Brussel werd georganiseerd door de International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA), werd de Europese Commissie toegekend voor het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van overheidsbeleid op het gebied van blockchaintechnologieën in haar rol als medevoorzitter van het overheidsadviesorgaan van INATBA.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Geavanceerde digitale technologieën

De EU versnelt de ontwikkeling en invoering van geavanceerde technologieën, zodat burgers en bedrijven het volledige potentieel van de digitale wereld kunnen benutten.

Zoek verder

Blockchain voor klimaatactie

De Europese Commissie wil innovaties in blockchaintechnologieën gebruiken om klimaatverandering te helpen bestrijden.

Blockchain standaarden

De Europese Commissie neemt een actieve rol in de blockchain-standaardengemeenschap en werkt nauw samen met alle relevante instanties over de hele wereld.

Europees blockchain-partnerschap

Het European Blockchain Partnership (EBP) is een initiatief om een EU-strategie voor blockchain te ontwikkelen en een blockchain-infrastructuur voor openbare diensten te bouwen.

Zie ook

Next Generation Internet initiatief

De algemene missie van het Next Generation Internet (NGI) initiatief is om het internet voor het derde millennium en daarna opnieuw te bedenken en opnieuw te ontwikkelen.

Europa’s Internet of Things-beleid

De EU werkt actief samen met het bedrijfsleven, organisaties en de academische wereld om het potentieel van het internet der dingen in Europa en daarbuiten te ontplooien.