Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Wettelijk en regelgevingskader voor blockchain

De Europese Commissie erkent het belang van rechtszekerheid en een duidelijk regelgevingskader op gebieden met betrekking tot op blockchain gebaseerde toepassingen.

    Visuele representatie van blockchain

© iStock by Getty Images - 1153383523 phive2015

De EU is sterk voorstander van een EU-brede regels voor blockchain om versnippering van wet- en regelgeving te voorkomen. De Commissie heeft een uitgebreid pakket wetgevingsvoorstellen voor de regulering van cryptoactiva goedgekeurd om investeringen te verhogen en consumenten- en beleggersbescherming te waarborgen. 

Dit pakket actualiseert bepaalde regels voor de financiële markt voor cryptoactiva en creëert een wettelijk kader voor regelgevende sandboxen van financiële toezichthouders in de EU voor het gebruik van blockchains bij de handel in en na de handel in effecten.

Een digitale euro

De Europese Centrale Bank (ECB) en de diensten van de Europese Commissie evalueren gezamenlijk een breed scala aan beleids-, juridische en technische vraagstukken in verband met de mogelijke invoering van een digitale euro. Zij overwegen dit in het kader van hun respectieve mandaten en onafhankelijkheid waarin de Verdragen voorzien.

Een gezamenlijke verklaring van de Europese Commissie en de ECB schetst hun samenwerking op het gebied van een digitale euro.

Voorstel voor een nieuwe EU-wet inzake cryptoactiva

Cryptoactiva die als „financiële instrumenten” in het kader van de richtlijn markten voor financiële instrumenten kwalificeren, waren voorheen onderworpen aan de EU-wetgeving inzake effectenmarkten.

Deze regels gingen echter vooraf aan de opkomst van cryptoactiva en DLT. Dit kan innovatie in de weg staan. Daarom heeft de Commissie een proefregeling voorgesteld voor marktinfrastructuren die willen proberen transacties in financiële instrumenten in cryptoactiva te verhandelen en af te wikkelen. Het proefregime maakt vrijstellingen van bestaande regels mogelijk en stelt regelgevers en bedrijven in staat om innovatieve oplossingen te testen met behulp van blockchain.

Voor cryptoactiva die niet als „financiële instrumenten” zoals nutstokens of betalingstokens worden aangemerkt, heeft de Commissie een specifiek nieuw kader voorgesteld Dit kader zou alle andere EU- en nationale regels die momenteel van toepassing zijn op de uitgifte, handel en opslag van dergelijke cryptoactiva vervangen.

De verordening Markets in Crypto-Assets (MiCA) zal innovatie ondersteunen en tegelijkertijd consumenten en de integriteit van cryptovaluta-uitwisselingen beschermen. Dit omvat regels zoals geen handel met voorwetenschap of frontrunning. De voorgestelde verordening heeft betrekking op entiteiten die cryptoactiva uitgeven, bedrijven die diensten verlenen rond deze cryptoactiva, bedrijven die digitale portefeuilles exploiteren en cryptocurrency-uitwisselingen.

Nadere informatie is te vinden in het persbericht van de Commissie en de bijbehorende persmemorandum.

Pan-Europese blockchain regelgevende zandbak

Een sandbox is een faciliteit die toezichthouders, bedrijven en technische experts samenbrengt om innovatieve oplossingen te testen en obstakels te identificeren die zich voordoen bij het implementeren ervan.

Het European Blockchain Partnership plant een pan-Europese regelgevende sandbox in samenwerking met de Europese Commissie voor use cases in de EBSI en buiten EBSI, onder meer voor dataportabiliteit, business-to-business data ruimtes, slimme contracten en digitale identiteit. Dit zal betrekking hebben op sectoren zoals gezondheid, milieu, mobiliteit, energie en meer. De zandbak zal naar verwachting in 2021/22 operationeel worden.

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Blockchain strategie

De EU wil een leider zijn op het gebied van blockchaintechnologie en een innovator worden op het gebied van blockchain en de thuisbasis zijn van belangrijke platforms, applicaties en bedrijven.

Zie ook

Blockchain financiering en investeringen

De EU verstrekt financiering voor onderzoek en innovatie op het gebied van blockchain door middel van subsidies en prijzen en door investeringen te ondersteunen.

Blockchain voor klimaatactie

De Europese Commissie wil innovaties in blockchaintechnologieën gebruiken om klimaatverandering tegen te gaan.

Blockchain-standaarden

De Europese Commissie speelt een actieve rol in de blockchain-standaardengemeenschap en werkt nauw samen met alle relevante instanties over de hele wereld.

Europees blockchain-partnerschap

Het European Blockchain Partnership (EBP) is een initiatief om een EU-strategie voor blockchain te ontwikkelen en een blockchain-infrastructuur voor openbare diensten te bouwen.