Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platformele online și comerțul electronic

UE dorește să se asigure că întreprinderile și cetățenii pot utiliza platformele online și serviciile de comerț electronic indiferent unde se află în UE.

    Person holds a tablet and icons of online platforms, such as shopping carts and communication services, float above it

© image by ipopba - Getty Images/iStock

O platformă online este un site internet de mari dimensiuni. Dacă ați utilizat un motor de căutare pentru a găsi informații, dacă ați achiziționat un bun sau un serviciu de pe o platformă multilaterală online sau ați comunicat prin intermediul rețelelor de socializare, înseamnă că ați utilizat o platformă online. 

Aceste site-uri sunt elemente esențiale ale mediului online. Peste 1 milion de întreprinderi din UE vând bunuri sau servicii digitale prin intermediul platformelor online, iar noi, în calitate de cetățeni europeni, le folosim zilnic. 

UE propune în prezent norme care să asigure faptul că aceste site-uri creează un mediu în care întreprinderile din UE pot prospera. Normele vor garanta, de asemenea, faptul că utilizatorii sunt tratați în mod echitabil și că pot utiliza platformele online fără teama expunerii la eventuali algoritmi manipulatori sau bunuri și conținuturi ilegale.   

Abordarea UE poate fi definită prin 3 domenii de acțiune: 

  1. eliminarea barierelor online, prin permiterea accesului deplin la bunuri și servicii din întreaga UE; 
  1. eliminarea barierelor transfrontaliere nejustificate; 
  1. facilitarea efectuării de cumpărături online și sporirea siguranței acestor operațiuni, oriunde au loc în UE. 

În acest sens, Comisia a propus Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale. Obiectivul acestor acte este de a crea premisele necesare pentru ca cetățenii europeni să se simtă în siguranță în mediul online, iar întreprinderile să poată prospera. De asemenea, aceste acte permit actualizarea continuă a normelor privind comerțul electronic în deceniul digital. 

 

Latest News

Commission sends request for information to Meta under the Digital Services Act

Today, the European Commission has formally sent Meta a request for information under the Digital Services Act (DSA).

PRESS RELEASE |
Comisia trimite Amazon o cerere de informații în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale

Astăzi, Comisia Europeană a trimis în mod oficial Amazon o cerere de informații în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA). Comisia solicită Amazon să furnizeze mai multe informații cu privire la măsurile pe care le-a luat pentru a se conforma obligațiilor legate de evaluările riscurilor și măsurile de atenuare pentru a proteja consumatorii online, în special în ceea ce privește diseminarea produselor ilegale și protecția drepturilor fundamentale, precum și cu privire la conformitatea sistemelor de recomandare cu dispozițiile relevante ale Actului legislativ privind

Conținut asociat

Aprofundați subiectul

norme privind comerțul electronic în UE

Comisia Europeană elimină barierele online, astfel încât cetățenii să poată beneficia de acces deplin la toate bunurile și serviciile oferite online de întreprinderile din UE.

Platforme online

Comisia Europeană își propune să promoveze un mediu în care platformele online să prospere, să trateze utilizatorii în mod echitabil și să ia măsuri pentru a limita răspândirea conținutului ilegal.

Pachetul legislativ privind serviciile digitale

Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale urmăresc să creeze un spațiu digital mai sigur în care drepturile fundamentale ale utilizatorilor să fie protejate și să stabilească condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi.