Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Het pakket Digital Services Act

De wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten hebben tot doel een veiligere digitale ruimte te creëren waar de grondrechten van gebruikers worden beschermd en een gelijk speelveld voor bedrijven tot stand te brengen.

CC0

Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: Nieuwe regels voor digitale platforms

fix-empty

De wet inzake digitale diensten (DSA) en de wet inzake de digitale markt (DMA) vormen één geheel van regels die in de hele EU van toepassing zijn. Ze hebben twee hoofddoelen:

  1. Een veiligere digitale ruimte creëren waarin de grondrechten van alle gebruikers van digitale diensten worden beschermd
  2. Een gelijkspeelveld tot stand brengen om innovatie, groei en concurrentievermogen te bevorderen, zowel op de Europese eengemaakte markt als wereldwijd.

Wat zijn digitale diensten?

Digitale diensten omvatten een grote categorie onlinediensten, van eenvoudige websites tot internetinfrastructuurdiensten en onlineplatforms.

De in de DSA gespecificeerde regels hebben in de eerste plaats betrekking op onlinetussenpersonen en platforms. Bijvoorbeeld online marktplaatsen, sociale netwerken, platforms voor het delen van content, appstores en online reis- en accommodatieplatforms.

De DSA bevat specifieke regels voor zeer grote onlineplatforms en zoekmachines. Dit zijn onlineplatforms en tussenpersonen met meer dan 45 miljoen gebruikers per maand in de EU. Zij moeten voldoen aan de strengste verplichtingen van de wet.

De wet inzake digitale markten bevat regels die van toepassing zijn op online platforms voor poortwachters. Poortwachtersplatforms zijn digitale platforms met een systemische rol op de interne markt die fungeren als knelpunten tussen bedrijven en consumenten voor belangrijke digitale diensten. Sommige van deze diensten vallen ook onder de wet inzake digitale diensten, maar om verschillende redenen en met verschillende soorten bepalingen.

Waarom zijn DSA en DMA nodig?

Digitale diensten beïnvloeden ons leven op veel verschillende manieren. We gebruiken ze om met elkaar te communiceren, te winkelen, eten te bestellen, informatie te vinden, films te bekijken, naar muziek te luisteren en meer.

Digitale diensten maken het ook gemakkelijker voor bedrijven om grensoverschrijdend te handelen en toegang te krijgen tot nieuwe markten.  

Hoewel dit enkele voorbeelden zijn van de vele voordelen van de digitale transformatie, zijn er ook problemen.

Ondanks een reeks gerichte, sectorspecifieke interventies op EU-niveau zijn er nog steeds aanzienlijke lacunes en juridische lasten die aan het begin van het digitale decennium 2030 moeten worden aangepakt.

Sommige grote platforms controlerenbijvoorbeeld belangrijke ecosystemen in de digitale economie. Ze zijn naar voren gekomen als poortwachters in digitale markten, met de macht om op te treden als particuliere regelgevers. Hun regels leiden soms tot oneerlijke voorwaarden voor bedrijven die deze platforms gebruiken en tot minder keuze voor consumenten.

Een ander punt van zorg is de handel en uitwisseling van illegale goederen, diensten en inhoud online. En online diensten worden misbruikt door manipulatieve algoritmische systemen om de verspreiding van desinformatie te versterken, en voor andere schadelijke doeleinden.

Deze uitdagingen en de manier waarop platforms deze aanpakken, hebben een aanzienlijke impact op de grondrechten online.

Daarom heeft de Europese Unie een modern rechtskader aangenomen dat de veiligheid van gebruikers online waarborgt, bestuur met de bescherming van de grondrechten in haar voorhoede creëert en een eerlijke en open onlineplatformomgeving handhaaft.

Effectbeoordelingen en openbare raadplegingen

 

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Onlineplatforms en e-commerce

De EU wil dat bedrijven en burgers overal in de EU van onlineplatforms en e-commercediensten gebruik kunnen maken.

Zoek verder

Betrouwbare flaggers onder de Digital Services Act (DSA)

Onder DSA zijn betrouwbare flaggers verantwoordelijk voor het opsporen van mogelijk illegale inhoud en het waarschuwen van onlineplatforms. Het zijn entiteiten die zijn aangewezen door de nationale coördinatoren voor digitale diensten.

Europese Raad voor digitale diensten

De Europese Raad voor digitale diensten is een onafhankelijke adviesgroep die is opgericht bij de wet inzake digitale diensten, met ingang van 17 februari 2024.

Tool voor klokkenluiders van DSA

De klokkenluiderstool DSA (Digital Services Act) stelt werknemers en andere insiders in staat om schadelijke praktijken van zeer grote onlineplatforms en zoekmachines (VLOPs/VLOSEs) te melden.

Coördinatoren voor digitale diensten

Coördinatoren voor digitale diensten helpen de Commissie bij het monitoren en handhaven van verplichtingen in de wet inzake digitale diensten (DSA).

Zie ook

regels voor e-handel in de EU

De Europese Commissie haalt onlinebarrières weg, zodat mensen volledige toegang hebben tot alle goederen en diensten die online worden aangeboden door bedrijven in de EU.

Online platformen

De Europese Commissie wil een omgeving bevorderen waarin onlineplatforms gedijen, gebruikers eerlijk behandelen en actie ondernemen om de verspreiding van illegale inhoud te beperken.