Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Online platforms and e-commerce

The EU wants to ensure businesses and citizens can use online platforms and e-commerce services no matter where they are in the EU.

    Person holds a tablet and icons of online platforms, such as shopping carts and communication services, float above it

© image by ipopba - Getty Images/iStock

If you have used a search engine to find information, shopped on an online marketplace, or communicated using social media, you have used an online platform. 

Online platforms are a key part of the online world. Over 1 million EU businesses sell goods or digital services via online platforms. And, as European citizens, we use them on a daily basis. 

The EU is introducing rules to ensure that these websites foster an environment where EU business can thrive. The rules will also ensure users are treated fairly, and can use online platforms without fear of manipulative algorithms or illegal goods and content.   

The EU’s approach can be defined by 3 areas of action:   

  1. breaking down online barriers, allowing full access to goods and services across the EU; 
  2. ending unjustified cross-border barriers; 
  3. making it easier and safer to shop online no matter where you are in the EU. 

To achieve this, the Commission has proposed the Digital Services Act (DSA) and the Digital Markets Act (DMA). These acts seek to ensure European citizens can be confident in their safety online and businesses can thrive in the digital world. It is also ensuring e-commerce rules stay up to date in the Digital Decade. 

Latest News

L-UE u l-Kanada jniedu Sħubija Diġitali biex isaħħu l-kooperazzjoni strateġika

Illum, l-UE u l-Kanada saħħew ir-relazzjoni tagħhom bħala sħab strateġiċi u tal-istess fehma fil-qasam diġitali.

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tibgħat talba għal informazzjoni lil Amazon skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Illum, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet formalment lil Amazon talba għal informazzjoni skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA). Il-Kummissjoni qed titlob lil Amazon tipprovdi aktar informazzjoni dwar il-miżuri li ħadet biex tikkonforma mal-obbligi relatati mal-valutazzjonijiet tar-riskju u l-miżuri ta’ mitigazzjoni biex tipproteġi lill-konsumaturi online, b’mod partikolari fir-rigward tad-disseminazzjoni ta’ prodotti illegali u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, kif ukoll dwar il-konformità tas-sistemi ta’ rakkomandazzjoni mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-DSA.

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tibgħat talbiet għal informazzjoni lil TikTok u YouTube skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Illum, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet formalment talbiet għal informazzjoni lil TikTok u YouTube skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA). Il-Kummissjoni qed titlob lill-kumpaniji jipprovdu aktar informazzjoni dwar il-miżuri li ħadu biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom relatati mal-protezzjoni tal-minorenni skont id-DSA, inklużi l-obbligi relatati mal-valutazzjonijiet tar-riskju u l-miżuri ta’ mitigazzjoni għall-protezzjoni tal-minorenni online, b’mod partikolari fir-rigward tar-riskji għas-saħħa mentali u s-saħħa fiżika, u dwar l-użu tas-servizzi tagħhom mill-minorenni.

Kontenut Relatat

Ħarsa aktar fil-fond

regoli dwar il-kummerċ elettroniku fl-UE

Il-Kummissjoni Ewropea tkisser l-ostakli online sabiex in-nies ikunu jistgħu jgawdu aċċess sħiħ għall-prodotti u s-servizzi kollha offruti online min-negozji fl-UE.

Pjattaformi Online

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li trawwem ambjent fejn il-pjattaformi online jirnexxu, jittrattaw lill-utenti b’mod ġust u jieħdu azzjoni biex jillimitaw it-tixrid ta’ kontenut illegali.

Il-pakkett tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali

l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq Diġitali għandhom l-għan li joħolqu spazju diġitali aktar sikur fejn id-drittijiet fundamentali tal-utenti jkunu protetti u li jistabbilixxu kundizzjonijiet ekwi għan-negozji.