Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

De digitale transformatie van het Europese energiesysteem versnellen

Interoperabele en open digitale oplossingen, evenals gegevenssoevereiniteit, zijn essentieel voor de digitale transformatie van het energiesysteem.

© iStock

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 55 % en het bereiken van een aandeel van 45 % hernieuwbare energie in 2030 kan alleen gebeuren als het energiesysteem er klaar voor is. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, moet Europa een energiesysteem bouwen dat veel slimmer en interactiever is dan nu het geval is.

Aangezien het elektriciteitsverbruik tussen nu en 2030 naar verwachting met ongeveer 60 % zal toenemen, zullen de elektriciteitsnetten een groot deel van variabele hernieuwbare energie moeten integreren. De capaciteit voor de opwekking van wind- en zonne-energie moet toenemen van 400 GW in 2022 tot ten minste 1,000 GW tegen 2030, met inbegrip van een grote opbouw van hernieuwbare offshore-energie tot 317 GW, om te worden aangesloten op de wal.

Daarom moeten netwerken zich aanpassen aan een meer gedecentraliseerd, gedigitaliseerd en flexibeler elektriciteitssysteem met miljoenen zonnepanelen op het dak en lokale energiegemeenschappen die middelen delen.

Investeren in digitale technologieën zoals IoT-apparaten en slimme meters, 5G- en 6G-connectiviteit, een pan-Europese energiedataruimte aangedreven door cloud-edge computing-servers en digitale tweelingen van het elektriciteitssysteem is van cruciaal belang om de digitale en duurzame energietransitie te versnellen en tegelijkertijd voordelen te bieden voor ons dagelijks leven.

Visueel van het geïntegreerde energiesysteem van de Eu

Figuur 1: Toekomstig geïntegreerd energiesysteem van de EU: energiestromen tussen gebruikers en producenten, vermindering van verspilde hulpbronnen en geld ©Europese Unie; Bron: EU-strategie voor integratie van energiesystemen (europa.eu)

Digitalisering is al gaande in de energiesector, net als in veel andere industrieën. Elektrische voertuigen, zonnepanelen, warmtepompen en tal van andere apparaten zijn uitgerust met slimme technologieën die gegevens genereren en afstandsbediening mogelijk maken. Het aantal actieve IoT-apparaten in de wereld zal naar verwachting snel groeien en in 2030 meer dan 25,4 miljard bedragen, terwijl 51 % van alle huishoudens en kmo’s in de EU over slimme elektriciteitsmeters beschikt. Het digitale en energiebeleid van de EU leidt op gecoördineerde wijze tot de digitalisering van het Europese energiesysteem, aangezien kwesties als gegevensinteroperabiliteit, voorzieningszekerheid, cyberbeveiliging, privacy en consumentenbescherming niet alleen aan de markt kunnen worden overgelaten en een passende uitvoering essentieel is.

Digitalisering van het energiesysteem — EU-actieplan

Om deze transformatie te ondersteunen, onderneemt de Commissie een reeks acties door middel van wetgevingsinitiatieven, investeringen en coördinatie met de lidstaten.

Op middellange termijn zal digitalisering naadloze interacties tussen diverse actoren vergemakkelijken, waardoor consumenten kunnen profiteren van binnenlandse energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines in gemeenschapseigendom.

Zo kunnen consumenten bijvoorbeeld deelnemen aan energiegemeenschappen en collectieve zelfconsumptieregelingen, gebruikmakend van hun eigen zonnepaneelproductie en profiteren van lagere kosten van elektriciteit dan aankopen van het net. Evenzo kan bidirectioneel opladen van elektrische voertuigen tijdens piekuren extra energiebronnen opleveren.

Lijst van ondersteunende acties

Figuur 2: Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (DG CONNECT) ondersteunt acties voor de digitalisering van het energiesysteem. © Europese Commissie

Op de lange termijn zal digitalisering een noodzaak zijn om gedecentraliseerde vormen van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet te integreren, waardoor de afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen en hun prijsvolatiliteit afnemen. Deze integratie vereist meer aandacht voor netbeheer en meer netwerkflexibiliteit op lokaal niveau, wat kan worden bereikt door activering van consumenten en een beter beheer van de energieactiva van prosumenten.

Een naadloze toegang tot gedetailleerde gegevens over de toestand van het elektriciteitsnet en prosumenten zal van cruciaal belang zijn voor het leveren van energiediensten, maar kan alleen worden bereikt met behulp van wijdverbreide digitale instrumenten en gedeelde gegevensinfrastructuur.

Een van de belangrijkste resultaten van het actieplan is de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees referentiekader (CERF) voor energiebesparende toepassingen. 2023 was een cruciaal jaar in de uitvoering van deze actie, met de succesvolle uitvoering in maart 2023 van de eerste generatie blauwdruk voor een CERF voor energiebesparende toepassingen in het kader van het door Horizon 2020 ondersteunde InterConnect -project.

Ook is begonnen met de voorbereiding van de tweede generatie blauwdruk van het CERF voor energiebesparende toepassingen, in het kader van het DIGITAL-programma. Meer informatie over deze werkzaamheden kunt u hier raadplegen: Het nakomen van onze belofte om een gemeenschappelijk Europees referentiekader voor energiebesparende toepassingen in te voeren | De digitale toekomst van Europa vormgeven (europa.eu).

Laatste nieuws

EVENT |
Lancering van het EU-innovatiekatalysatorevenement

Innovation Radar Bridge en StepUP Startups projecten worden officieel gelanceerd op 16 april in Brussel. Dit evenement is bedoeld om het onbenutte investeringspotentieel van door de EU gefinancierde innovators onder de aandacht te brengen en de noodzaak van ondersteunend beleid te onderstrepen.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Industriële platforms en grootschalige piloten

Digitale industriële platforms zijn van cruciaal belang om Europa vooruit te helpen in de digitale transformatie, door technologische bouwstenen en industriële toepassingen met elkaar te verbinden.

Zoek verder

Zie ook