Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Call for tenders | Publikacja

Umowa ramowa o świadczenie badań i powiązanych usług w kwestiach polityki cyfrowej

Komisja Europejska uruchamia umowę ramową o świadczenie badań i powiązanych usług w zakresie polityki cyfrowej.

Dłonie 2 dorosłych, trzymające długopisy z napisami na stole i 2 laptopy otwarte. Obraz wskazuje na wyniki badań internetowych.

Celem niniejszej umowy ramowej jest usprawnienie kształtowania polityki opartej na dowodach oraz wspieranie prac Komisji w oparciu o wiarygodną wiedzę, dowody, analizy i wiedzę fachową na konkretne tematy w dziedzinie polityki cyfrowej. Obejmie on szeroki zakres badań we wszystkich dziedzinach polityki cyfrowej wchodzących w zakres kompetencji DG CONNECT.

Komisja podpisze umowy ramowe z maksymalnie pięcioma wykonawcami. Maksymalna wartość zamówienia wynosi 10 mln EUR i będzie obowiązywać przez 4 lata.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 7 października 2022 r. o godz. 16.00 (strefa czasowa w Brukseli).

Dalsze informacje

Dokumenty przetargowe są publikowane na portalu TED e-Tendering. Wszelkie wnioski o dodatkowe informacje należy składać na piśmie wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej TED eTendering w zakładce „Pytania i odpowiedzi”, klikając na „Utwórz pytanie” (aby móc utworzyć i przesłać pytanie, należy zarejestrować się na stronie TED eTendering).