Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicație

Studiu privind dimensiunea internațională a dreptului la o remunerație echitabilă unică pentru artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme și efectul acestuia asupra sectorului creativ european

Comisia a publicat un nou studiu privind remunerarea artiștilor interpreți sau executanți și a producătorilor de muzică din țări terțe atunci când înregistrările lor sunt jucate în UE.

În septembrie 2020, Curtea de Justiție s-a pronunțat cu privire la relația dintre articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2006/115/CE privind drepturile de închiriere și de împrumut și obligațiile internaționale ale UE (cauza C-265/19, hotărârea „RAAP”). Curtea a statuat că, în stadiul actual al dreptului Uniunii, articolul 8 alineatul (2) din directiva menționată ar trebui interpretat în sensul că acordă drepturi de remunerare artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor, indiferent de naționalitatea acestora, atunci când înregistrările lor sunt difuzate în UE.

Un nou studiu oferă o imagine de ansamblu a practicilor de piață existente la nivel național, la nivelul UE și la nivel internațional. Acesta analizează, de asemenea, impactul economic potențial al hotărârii asupra ieșirilor și intrărilor de redevențe din și către UE.

Studiul stă la baza discuțiilor în curs cu statele membre și cu părțile interesate cu privire la acțiunile întreprinse ca urmare a hotărârii RAAP.

Citiți și descărcați studiul