Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Pubblikazzjoni

Studju dwar id-dimensjoni internazzjonali tad-dritt uniku ekwu ta’ remunerazzjoni għall-artisti u l-produtturi tal-fonogrammi u l-effett tiegħu fuq is-Settur Kreattiv Ewropew

Il-Kummissjoni ppubblikat studju ġdid dwar ir-remunerazzjoni tal-artisti tal-mużika u l-produtturi minn pajjiżi terzi meta r-rekords tagħhom jintlagħbu fl-UE.

F’Settembru 2020, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet dwar ir-relazzjoni bejn l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2006/115/KE dwar drittijiet ta’ kiri u self u l-obbligi internazzjonali tal-UE (il-kawża C-265/19, is-sentenza “RAAP”). Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li, fl-istat attwali tad-dritt tal-Unjoni, l-Artikolu 8(2) ta’ dik id-Direttiva għandu jiġi interpretat bħala li jagħti drittijiet ta’ remunerazzjoni lill-artisti u lill-produtturi, irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, meta r-rekords tagħhom jinżammu fl-UE.

Studju ġdid jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-prattiki eżistenti tas-suq fil-livell nazzjonali, tal-UE u internazzjonali. Tanalizza wkoll l-impatt ekonomiku potenzjali tas-sentenza dwar il-ħruġ u d-dħul ta’ royalties minn u lejn l-UE.

L-istudju jirfed id-diskussjonijiet li għaddejjin mal-Istati Membri u mal-partijiet ikkonċernati dwar is-segwitu għas-sentenza RAAP.

Aqra u niżżel l-istudju