Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cadrul de cooperare în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale

Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA) oferă un cadru de cooperare între Comisie, UE și autoritățile naționale pentru a se asigura că platformele își îndeplinesc obligațiile.

  evocarea conformității

© NicoElNino - iStock Getty Images Plus

Pentru a asigura o aplicare eficientă a Actului legislativ privind serviciile digitale, Comisia creează o rețea de asigurare a respectării legislației formată din entități europene relevante, autorități naționale și experți de top în domeniul reglementat de Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA). 

Acest cadru de cooperare va sprijini Comisia și coordonatorii serviciilor digitale (CSD) în supravegherea, asigurarea respectării și monitorizarea regulamentului împreună cu Comisia.  

Acorduri administrative

Serviciile Comisiei au început să semneze acorduri administrative cu autoritățile naționale de reglementare în octombrie 2023. Aceste mecanisme vor consolida coordonarea eficace cu privire la ASD.

Primele acorduri au fost semnate cu autoritățile de reglementare din domeniul mass-mediei:

 • Franța (Autorité de Regulation de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom)
 • Irlanda (Coimisiún na Meán)
 • Italia (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, AGCOM)
 • Țările de Jos (Autoriteit Consument & Markt, ACM)

Centrul European pentru Transparență Algoritmică

Comisia a lansat Centrul European pentru Transparența Algoritmică (ECAT) în aprilie 2023, un prim centru științific de acest gen din Sevilla. ECAT va sprijini Comisia și autoritățile naționale în monitorizarea respectării DSA.

Printre altele, ECAT:

 • efectuează teste tehnice asupra sistemelor algoritmice pentru a înțelege funcționarea acestora; 
 • analizează rapoartele de transparență, evaluările riscurilor și auditurile independente; 
 • sprijină investigațiile și inspecțiile; 
 • identifică riscurile emergente asociate utilizării VLOP/VLOSE-urilor; 
 • acționează ca un centru de cunoștințe pentru cercetarea efectuată datorită accesului la datele furnizate de ASD. 

Pentru a o ajuta în activitatea sa, ECAT a semnat un acord de cooperare cu Centrul francez „Pole d’expertise du Regulation du Numérique”, una dintre primele echipe de știință a datelor din lume care lucrează pe temele acoperite de DSA. De asemenea, a numit membrii grupului special pentru codul de conduită al UE privind proiectarea adecvată vârstei, care și- a început activitatea la 13 iunie 2023. 

 

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Pachetul legislativ privind serviciile digitale

Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale urmăresc să creeze un spațiu digital mai sigur în care drepturile fundamentale ale utilizatorilor să fie protejate și să stabilească condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi.

Citiți și

Coordonatorii serviciilor digitale

Coordonatorii serviciilor digitale ajută Comisia să monitorizeze și să asigure respectarea obligațiilor prevăzute în Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA).