Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Rada pre obchod a technológie: Ustanovujúca schôdza sa dohodla na dôležitých výsledkoch a načrtla oblasti budúcej spolupráce medzi EÚ a USA

Na prvom zasadnutí Rady pre obchod a technológie (TTC) v Pittsburghu sa EÚ a USA dohodli na konkrétnych výsledkoch a načrtli budúci rozsah práce. EÚ a USA sa predovšetkým zaviazali úzko spolupracovať na spoločných prioritách, ako sú kontroly vývozu, preverovanie zahraničných investícií, normy v oblasti kritických a vznikajúcich technológií vrátane umelej inteligencie a bezpečné dodávateľské reťazce, a to aj v oblasti polovodičov. Dohodli sa tiež, že budú spolupracovať na dôležitých otázkach svetového obchodu, ako sú výzvy, ktoré predstavujú netrhové hospodárstva a otázky klímy a životného prostredia súvisiace s obchodom, ako aj predchádzanie zbytočným prekážkam obchodu v oblasti nových technológií a presadzovanie základných pracovných práv.

graphic with the flags of the United States and Europe

iStock photo Getty Images plus

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla:

Vďaka Rade pre obchod a technológie dávame nášmu vzťahu založenému na našich spoločných demokratických hodnotách nový život. Pomôže stimulovať digitálnu transformáciu našich hospodárstiev, podporiť obchod a investície a vybudovať odolné a udržateľné dodávateľské reťazce. Spoločne môžeme zabezpečiť, aby sa nové technológie vyvíjali a zavádzali tak, aby sa dodržiavali naše hodnoty a pokročilo v našom úsilí o riešenie krízy v oblasti zmeny klímy. 

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, uviedol:

Toto prvé zasadnutie TTC predstavuje novú kapitolu v našich transatlantických vzťahoch. EÚ a USA sa dnes zaviazali, že budú rýchlo pracovať na spoločnom formovaní noriem a pravidiel, ktoré podporia naše podniky, pracovníkov a spotrebiteľov v 21. storočí. Ide o zabezpečenie toho, aby technológia dokázala zmeniť náš život k lepšiemu a aby sa zaviedli správne hodnoty a kontroly. A o intenzívnejšej spolupráci pri riešení vzájomných obchodných výziev. Teraz budeme pokračovať v tejto práci spolu so širokou škálou zainteresovaných strán.

Na prvom zasadnutí TTC sa stanovili aj jasné pracovné programy pre každú z 10 pracovných skupín TTC. Budúce zasadnutia sa zamerajú na vymedzenie ambícií v rovnako dôležitých oblastiach, ako je správa údajov a technologické platformy, čisté technológie, prístup MSP k digitálnym technológiám, bezpečnosť a konkurencieschopnosť IKT a boj proti zneužívaniu technológií. Úplné spoločné vyhlásenie je k dispozícii online. Ďalšie informácie sú k dispozícii aj v informačnom prehľade o prvom zasadnutí a vo všeobecnom informačnom prehľade o TTC.

Viac informácií o digitalizácii v Rade pre obchod a technológie