Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Handels- och teknikrådet: Det konstituerande mötet enas om viktiga resultat och skisserar områden för det framtida samarbetet mellan EU och USA

Vid det första mötet i handels- och teknikrådet i Pittsburgh enades EU och USA om konkreta resultat och redogjorde för det framtida arbetet. Framför allt åtog sig EU och USA att samarbeta nära kring gemensamma prioriteringar såsom exportkontroll, granskning av utländska investeringar, kritiska och framväxande tekniska standarder, inbegripet artificiell intelligens, och säkra leveranskedjor, bland annat för halvledare. De enades också om att samarbeta om viktiga globala handelsfrågor, såsom de utmaningar som icke-marknadsekonomier och handelsrelaterade klimat- och miljöfrågor innebär, samt undvika onödiga handelshinder för ny teknik och främja grundläggande arbetstagarrättigheter.

Trade and Technology Council: Inaugural meeting agrees on important deliverables and outlines areas for future EU-US cooperation

iStock photo Getty Images plus

Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, sa följande:

Med handels- och teknikrådet ger vi nytt liv åt våra förbindelser på grundval av våra gemensamma demokratiska värden. Det kommer att bidra till att driva på den digitala omvandlingen av våra ekonomier, främja handel och investeringar och bygga motståndskraftiga och hållbara leveranskedjor. Tillsammans kan vi se till att ny teknik utvecklas och används på ett sätt som upprätthåller våra värderingar och främjar våra insatser för att hantera klimatkrisen. 

Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor, säger:

Detta första möte i handels- och teknikrådet utgör ett nytt kapitel i våra transatlantiska förbindelser. I dag har EU och USA åtagit sig att arbeta i samma takt för att gemensamt utforma de standarder och regler som kommer att stödja våra företag, arbetstagare och konsumenter under 21-talet. Det handlar om att se till att tekniken kan förändra våra liv till det bättre, med rätt värderingar och kontroller på plats. Och om att samarbeta närmare för att ta itu med ömsesidiga handelsutmaningar. Vi kommer nu att fortsätta detta arbete tillsammans med ett brett spektrum av berörda parter.

Vid det första mötet i handels- och teknikrådet fastställdes också tydliga arbetsprogram för var och en av handels- och teknikrådets 10 arbetsgrupper. Framtida möten kommer att inriktas på att fastställa ambitioner på lika viktiga områden såsom dataförvaltning och teknikplattformar, ren teknik, små och medelstora företags tillgång till digital teknik, IKT-säkerhet och konkurrenskraft samt bekämpning av missbruk av teknik. Det fullständiga gemensamma uttalandet finns på nätet. Mer information finns också i ett faktablad om det första mötet och ett allmänt faktablad om handels- och teknikrådet.

Läs mer om Digitalt i handels- och teknikrådet