Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Národné strategické plány digitálneho desaťročia

Členské štáty musia Komisii predložiť národné plány, v ktorých podrobne uvedú opatrenia, ktoré plánujú vykonať na kolektívne dosiahnutie cieľov digitálneho desaťročia do roku 2030.

V každom pláne sa podrobne uvádzajú prijaté alebo plánované opatrenia do roku 2030 s cieľom spoločne dosiahnuť digitálne a všeobecné ciele stanovené v programe politiky digitálneho desaťročia. Tieto strategické plány obsahujú aj plánované vnútroštátne trajektórie, ako aj očakávaný vplyv politík, opatrení a činností. 

V programe politiky digitálneho desaťročia sa uvádza, že každý národný plán by mal byť predmetom konzultácií s kľúčovými zainteresovanými stranami pred ich predložením Komisii. Po ich posúdení Komisia poskytne prehľad a v prípade potreby odporučí opatrenia vo svojej druhej správe o digitálnom desaťročí. Na tomto základe sa potom môžu plány upraviť, pričom sa zohľadnia aj zmeny a aktualizácie politík a technológií.

Vlajka RakúskaRakúsko

[notranslate]Nationaler strategischer Fahrplan für die Digitale Dekade Österreich[/notranslate] (nemčina)
[notranslate]National strategic roadmap for the Austrian Digital Decade[/notranslate] (angličtina)

Vlajka GréckaGrécko

[notranslate]The Greek National Digital Decade Strategic Roadmap[/notranslate] (angličtina)

Vlajka BelgickaBelgicko

[notranslate]Digital Decade 2030 Roadmap Belgium[/notranslate]

Vlajka MaďarskaMaďarsko

[notranslate]Magyarország Nemzeti Stratégiai Ütemterve[/notranslate] (Maďarsko)

Vlajka BulharskaBulharsko

[notranslate]Програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г. Пътна карта на България[/notranslate] (bulharčina)

Írsko

[notranslate]Ireland’s National Strategic Roadmap for the EU Digital Decade Policy Programme[/notranslate] (angličtina)

Vlajka ChorvátskaChorvátsko

[notranslate]Program politike puta u digitalno desetljeće 2030[/notranslate] (chorvátsky)

Vlajka LotyšskaLotyšsko

[notranslate]Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030.gadam[/notranslate] (lotyščina)

Vlajka CypruCyprus 

[notranslate]National Digital Decade Strategic Roadmap 2023[/notranslate] (angličtina)

Litovčina

[notranslate]Lietuvos Respublikos nacionalinis skaitmeninio dešimtmečio planas[/notranslate](litovský jazyk)

[notranslate]National Digital Decade roadmap of the Republic of Lithuania[/notranslate] (angličtina)

Vlajka Českej republikyČeská republika

[notranslate]Cesta k evropské digitální dekádě: Strategický plán digitalizace Česka do roku 2030[/notranslate] (čeština)

[notranslate]The Path to Europe’s Digital Decade: The Strategic Plan for the Digitalization of Czechia by 2030[/notranslate] (angličtina)

Luxembursko

[notranslate]Digital Decade – National strategic roadmap for Luxembourg[/notranslate] (angličtina)

Vlajka DánskaDánsko

[notranslate]Danmarks nationale strategiske køreplan for EU's digitale årti[/notranslate] (dánsky)

Vlajka SlovenskaSlovensko

[notranslate]Vnútroštátny plán Digitálnej dekády Slovenskej republiky[/notranslate] (slovensky)

[notranslate]National Digital Decade Strategic Roadmap of the Slovak Republic[/notranslate] (angličtina)

Vlajka FínskaFínsko

[notranslate]Suomen etenemissuunnitelma EU:n digitaalinen vuosikymmen 2030 -politiikkaohjelma[/notranslate] (fínčina)

[notranslate]Finland’s National Roadmap - EU Digital Decade Policy Programme 2030[/notranslate] (angličtina)

Slovinsko

[notranslate]Nacionalni Strateški Načrt za digitalno desetletje[/notranslate](slovinský jazyk)

Vlajka FrancúzskaFrancúzsko

[notranslate]Feuille de route de la France - La décennie numérique 2024 - 2030[/notranslate] (francúzsky)

Vlajka ŠvédskaŠvédsko

[notranslate]Svensk nationell färdplan för EU:s digitala decennium[/notranslate] (švédčina)

Nemecko

[notranslate]Nationaler Fahrplan zur Digitalen Dekade[/notranslate] (nemčina)

 

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Digitálne desaťročie Európy

EÚ sa počas celého digitálneho desaťročia usiluje o udržateľnú víziu digitálnej spoločnosti zameranú na človeka s cieľom posilniť postavenie občanov a podnikov.

Pozri aj

Veľvyslanci Digitálnej EÚ

Ambasádori digitálnej EÚ spájajú novinárov, redaktorov a influencerov pôsobiacich v oblasti digitálnych a ampérových technológií.