Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Itālija digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus digitalizācijai Itālijā, aptverot tādus jautājumus kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Itālijas karogs

Eiropas Komisija kopš 2014. gada uzrauga dalībvalstu digitālo progresu, izmantojot Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ziņojumus. No 2023. gada un saskaņā ar Digitālās desmitgades politikas programmu 2030. gadam DESI tagad ir integrēta ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē un tiek izmantota, lai uzraudzītu progresu digitālo mērķrādītāju sasniegšanā. Varat arī īpaši atsaukties uz ziņojumiem par valstīm.

2022. gada publikācijas

Grafisks pārskats par Itāliju DESI, kurā vērtējums ir 18 ar rezultātu 49,3

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

Eiropas 2017. gada Digitālā progresa ziņojums

EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas progresam un nodrošināt svarīgu atgriezeniskās saites loku politikas veidošanai ES līmenī.

EDPR profils Itālijā: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (IT)

EDPR telekomunikāciju faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2017. gadā

Itālija ieņem 25. vietu DESI 2017. gadā. Digitālo tehnoloģiju izmantošana uzņēmumos un tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu sniegšana ir tuvu vidējam rādītājam. Salīdzinot ar pagājušo gadu, Itālija panāca progresu savienojamības jomā, jo īpaši uzlabojot piekļuvi NGA. Tomēr tās zemais sniegums digitālo prasmju jomā var kavēt tās digitālās ekonomikas un sabiedrības turpmāko attīstību.

DESI profils Itālijā: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN) vai lejupielādēt kopsavilkumu PDF (IT)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valsts profilu pdf formātā (EN); kopsavilkums pdf (IT)

Lejupielādēt informāciju par valsti kā jaudas punkta prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) pdf formātā (EN) (IT)

Lejupielādējiet EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas progresam un nodrošināt svarīgu atgriezeniskās saites loku politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Valstu sniegums digitalizācijas jomā

2023. gada digitālās desmitgades valstu ziņojumos ir izklāstīts, kā katra dalībvalsts rīkojas attiecībā uz digitālās desmitgades kardinālajiem punktiem: Digitālās prasmes, digitālās infrastruktūras, uzņēmumu digitalizācija un publisko pakalpojumu digitalizācija.

Skatīt arī