Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Itālija digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus digitalizācijai Itālijā, aptverot tādas tēmas kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Itālijas karogs

2022. gada publikācijas

Grafisks pārskats par Itāliju DESI, kurā parādīts 18 reitings ar vērtējumu 49,3

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

2017. gada Eiropas digitālā progresa ziņojums

EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskiem politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Itālijas EDPR profils: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (IT)

EDPR telesakaru faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

2017. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

Itālija ierindojas 25. vietā DESI 2017. gadā. Digitālo tehnoloģiju izmantošana uzņēmumos un tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu sniegšana ir tuvu vidējam rādītājam. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Itālija ir guvusi panākumus savienojamības jomā, jo īpaši uzlabojot piekļuvi NGA. Tomēr tās zemais sniegums digitālo prasmju jomā var kavēt digitālās ekonomikas un sabiedrības turpmāko attīstību.

Desi profils Itālijā: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN) vai lejupielādēt kopsavilkumu PDF (IT)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valstu profilu kā pdf (EN); kopsavilkums pdf (IT)

Lejupielādēt informāciju par valsti kā barošanas punkta prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) kā pdf (EN) (IT)

Lejupielādēt EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm raksturīgām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Valstu sniegums digitalizācijas jomā

Šajos ziņojumos ir sniegti dati no ES valstīm tādās jomās kā cilvēkkapitāls, savienojamība, digitālo tehnoloģiju integrācija un digitālie sabiedriskie pakalpojumi.

Skatīt arī