Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikation

Ansökningsomgång för Horisont Europa – Innovation för medier

Europeiska kommissionen har utlyst en ansökningsomgång för innovationsåtgärder inom mediesektorn för att stimulera tvärvetenskapligt samarbete och bygga prototyper av avancerade lösningar för att skapa, distribuera och konsumera nya immersiva och innovativa medieprodukter.

26 miljoner euro finns tillgängliga för att finansiera minst två/tre projekt. Två typer av projekt kan tillämpas. Projekten kan inriktas på inrättandet av ett VR-medielaboratorium eller på modulära verktyg/komponenter/tjänster med öppen källkod som behandlar tekniska, organisatoriska, kommersiella och rättsliga aspekter av datahantering inom medieindustrin i stort.

Den första typen av förslag bör handla om innovativa verktyg eller tjänster som kan bidra till att skapa, distribuera och konsumera medieinnehåll eller medieprodukter. En rad olika projekt kan övervägas, med deltagande av medieorganisationer och andra berörda parter (t.ex. konstnärer, formgivare, journalister och mediearbetare, filmskapare, speldesigner, programmerare eller akademiska forskare). De föreslagna verktygen eller tjänsterna bör hjälpa dem att utnyttja potentialen hos data (såsom publik- eller innehållsmetadata, publikdata, upphovsrättslicensieringsdata osv.) för att nå ut till ny publik och utveckla hållbara och starka affärsmodeller.

Det rekommenderas att man planerar interoperabilitet mellan verktyg och tjänster för att möjliggöra datadelning mellan de bredare mediesektorerna och arbetar för ett mediedataområde i enlighet med handlingsplanen för medier och audiovisuella medier.

Nya medieformat och utvidgad verklighetsteknik för konsumtion i nya miljöer (t.ex. självkörande bilar) bör också övervägas.

Minst ett förslag kommer att finansieras för denna typ av åtgärd (högst 9 miljoner euro per utvalt förslag). Samfinansiering från EU med 70 % (upp till 100 % för icke-vinstdrivande enheter).

Den andra typen av förslag bör handla om att skapa ett VR-medielaboratorium. Laboratoriet kommer att utveckla och prototyputveckla avancerade lösningar för att skapa, distribuera och konsumera nya immersiva VR/AR-medieprodukter, och sammanföra färdigheter från en rad olika discipliner, däribland den kreativa sektorn. VR Media Lab kommer att ge stöd till tredjepartsprojekt i form av bidrag (högst 500,000 EUR). Tredje parter skulle fokusera på innehåll för underhållning, kultur och nyheter samt virtuella och utökade verklighetstillämpningar inom andra sektorer, såsom turism och utbildning.

Endast ett förslag kommer att finansieras för denna andra typ av åtgärd (ett bidrag på högst 8 miljoner euro). Samfinansiering från EU med 70 % (upp till 100 % för icke-vinstdrivande enheter).

Frågor?

För mer information om denna ansökningsomgång, se inbjudan att lämna förslag och presentationen under informationsdagarna om Horisont Europa.

Om frågor kvarstår, använd det formulär som tillhandahålls av informationstjänsten för forskning (RES).