Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid

Initiativet för europeisk kvantkommunikationsinfrastruktur (EuroQCI)

EuroQCI-initiativet syftar till att bygga upp en säker infrastruktur för kvantkommunikation som kommer att omfatta hela EU, inklusive dess utomeuropeiska territorier.

    ””

Sedan juni 2019 har alla 27 EU-medlemsstater undertecknat EuroQCI-deklarationen (European Quantum Communication Infrastructure, EuroQCI) som signalerar sitt engagemang för EuroQCI-initiativet.

De deltagande länderna samarbetar med Europeiska kommissionen och Europeiska rymdorganisationen (ESA) för att utforma, utveckla och distribuera EuroQCI. Målet är att den ska vara fullt operativ senast 2027.

    Map showing which countries have signed the declaration -- all EU countries highlighted

EuroQCI kommer att skydda känsliga data och kritiska infrastrukturer genom att integrera kvantbaserade system i befintliga kommunikationsinfrastrukturer och tillhandahålla ytterligare ett säkerhetslager baserat på kvantfysik. Det kommer att stärka skyddet av EU:s statliga institutioner, deras datacenter, sjukhus, energinät m.m. och bli en av huvudpelarna i EU:s nya strategi för cybersäkerhet under de kommande årtiondena.

Att utveckla den teknik som behövs för att förverkliga EuroQCI kommer att bidra till att stärka Europas vetenskapliga och tekniska kapacitet inom cybersäkerhet och kvantteknik. Det kommer också att förbättra Europas digitala suveränitet och industriella konkurrenskraft.

EuroQCI kommer att omfatta ett markbundet segment som bygger på fiberkommunikationsnät som kopplar samman strategiska platser på nationell och gränsöverskridande nivå och ett rymdsegment baserat på satelliter. Den kommer att koppla samman nationella kvantkommunikationsnät i hela EU och ge global täckning.

Mot ett operativt EuroQCI

Arbetet med EuroQCI pågår redan, samordnat av kommissionen när det gäller marksegmentet, och ESA när det gäller rymdsegmentet. Detta inbegriper de första stegen mot operativa kvantnyckeldistributionstjänster (QKD), en mycket säker form av kryptering, som bygger på verksamheten inom Horisont 2020 OPENQKD-projektet.

Samtidigt börjar de deltagande länderna utforma och bygga nationella kvantkommunikationsnätverk. De börjar också planera gränsöverskridande förbindelser till andra nät som kommer att fungera på marknivå och i rymden.

EuroQCI kommer att använda sig av innovativ kvantkommunikationsteknik som utvecklats av forskarna i det EU-finansierade flaggskeppet Quantum Technologies. Deltagande av europeiska industripartner och små och medelstora företag är också avgörande för att se till att de kritiska komponenterna i EuroQCI bygger på europeisk teknik.

EuroQCI-initiativet förväntas bidra till att skapa ett verkligt europeiskt kvantekosystem, bygga vidare på forskarnas resultat på detta område och stärka EU:s tekniska konkurrenskraft.

Finansieringen av EuroQCI tillhandahålls genom programmet för ett digitalt Europa och Fonden för ett sammanlänkat Europa samt Horisont Europa, ESA och nationella fonder, inbegripet faciliteten för återhämtning och resiliens.

Under 2021–2022 kommer programmet för ett digitalt Europa att finansiera stöd till

  • utveckling av europeiska QKD-enheter och -system
  • utveckling och utbyggnad av nationella kvantkommunikationsnät
  • en test- och certifieringsinfrastruktur för QKD-enheter, tekniker och system som i slutändan kommer att användas i EuroQCI.

Under 2022–2023 kommer Fonden för ett sammanlänkat Europa att finansiera stöd till gränsöverskridande förbindelser mellan nationella kvantkommunikationsnät samt kopplingar mellan EuroQCI:s jord- och rymdsegment.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Ny europeisk superdator i världsklass invigd i Italien

I dag invigde kommissionen tillsammans med det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC), det italienska ministeriet för universitet och forskning och CINECA-konsortiet Europas senaste superdator: Leonardo, som ligger vid Bologna Technopole i Italien.

Povezane vsebine

Širša slika

Kvant

För att frigöra kvantens transformativa kraft bör EU utveckla en solid industriell bas som bygger på sin tradition av spetskompetens inom kvantforskning.

Glej tudi

Quantum Technologies flaggskepp

Quantum Technologies Flagship är ett långsiktigt forsknings- och innovationsinitiativ som syftar till att sätta Europa i spetsen för den andra kvantrevolutionen.