Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Азиатско-тихоокеански регион

Азия е динамичен икономически регион на света, с динамични пазари и силен иновационен капацитет.

    Карта на Азиатско-тихоокеанския регион с надпис „Азиатско-тихоокеанския регион“ над него

Китай

Европейската комисия поддържа ежегоден диалог с Китай по въпросите на ИКТ, който обхваща политиките в областта на ИКТ и цифровите технологии, както и регулаторните въпроси.

Диалогът по ИКТ се ръководи съвместно от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (DG Connect) и китайското министерство на промишлеността и информационните технологии от 2009 г. насам. Този диалог доведе до сътрудничество в областта на интернет на нещата и до съвместна декларация относно 5G. Освен това в делегацията на ЕС в Пекин се намира съветник по ИКТ.

ИКТ и цифровата икономика също са тясно свързани с различни търговски и научноизследователски диалози и дейности за сътрудничество между ЕС и Китай, включително „Хоризонт 2020“.

Европейската служба за външна дейност и ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ са съпредседатели на работна група ЕС-Китай по въпросите на киберпространството, създадена през 2012 г. с цел засилване на обмена и сътрудничеството по въпросите на киберпространството.

Индия

Петнадесетата среща на високо равнище между Европейския съюз и Индия, проведена през юли 2020 г., потвърди, че отношенията с Индия в областта на цифровите технологии се основават на споделени ценности.

Отношенията са съсредоточени върху въпроси от общ интерес за постигане на ориентирана към човека цифровизация и за развитие на приобщаващи икономики и общества. ЕС предложи да се постави началото на форум за цифрови инвестиции на високо равнище, в рамките на който лидерите на предприятията да могат да обсъждат конкретни възможности за сътрудничество и будещи загриженост въпроси.

Текущото сътрудничество между ЕС и Индия се осъществява под егидата на съвместна работна група по информационни и комуникационни технологии, председателствана съвместно от ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, Министерството на електрониката и информационните технологии (MeitY) и Министерството на телекомуникациите в рамките на Министерството на съобщенията.

Съвместната работна група дава възможност и на двете страни да се вслушат в гласовете на индийските и европейските предприятия в цифровия сектор и да разгледат въпроси, пораждащи безпокойство. На срещата на върха през юли 2020 г. се постигна съгласие за повишаване на равнището на диалог и сътрудничество.

Текущите цели включват сътрудничество и обмен, за да се постигне безопасно и етично разгръщане на изкуствения интелект и високо равнище на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот. И двамата партньори подхождат към тези цели с оглед улесняване на безопасните и сигурни трансгранични потоци от данни между ЕС и Индия.

Като признават потенциала на високопроизводителните изчислителни технологии за подпомагане на реагирането при природни бедствия и пандемии, ЕС и Индия също предприеха първите стъпки за сътрудничество в областта на ВИТ.

ЕС и Индия си сътрудничат за разработването на глобално оперативно съвместим стандарт за 5G, за киберсигурността и за насърчаване на техническата и регулаторната работа по разработването на нови технологии, като например блоковата верига. Те също така си сътрудничат в подкрепа на екосистемите за стартиращи предприятия.

Извършена е много работа за укрепване на взаимното сътрудничество в областта на стандартизацията в областта на ИКТ, което може да подпомогне търговията. Индийското дружество за развитие на стандартите в областта на далекосъобщенията (TSDSI) работи с европейските организации за стандартизация — CEN, CENELEC и ETSI — чрез командирования експерт по стандартизация в Индия (SESEI).

Проектът за стандартизация на ИКТ между Индия и ЕС има за цел да насърчи съгласуването между Индия и Европа по отношение на разработването и използването на ИКТ стандарти. В допълнение, проектът INDICO има за цел да засили сътрудничеството в областта на 5G, IoT (интернет на нещата) и блокчейн технологиите, включително техните аспекти на сигурността.

Комисията има съветник по ИКТ в делегацията на ЕС в Делхи.

На 25 април 2022 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и министър-председателят на Индия Нарендра Моди се споразумяха да създадат Съвета по търговия и технологии ЕС-Индия. На 16 май 2023 г. ТТК организира първата си министерска среща в Брюксел, на която ЕС и Индия се споразумяха да си сътрудничат в три ключови области в областта на цифровите технологии — търговията, цифровото управление и сигурността и зелените технологии. Следващата министерска среща е планирана в Индия в началото на 2024 г.

Освен това на 21 ноември 2022 г. Министерството на електрониката и информационните технологии (MeitY) на правителството на Индия и Генералната дирекция за комуникационни мрежи, съдържание и технологии (ГД CONNECT) на Европейската комисия подписаха „Намерение за сътрудничество вобластта на високопроизводителните изчислителни технологии (HPC), метеорологичните екстреми и моделирането на климата и квантовите технологии“.

Япония

ЕС и Япония стартираха партньорство в областта на цифровите технологии (.pdf) през май 2022 г. Партньорството създава структура за сътрудничество между двете страни в областта на цифровите технологии, която проправя пътя за Япония и ЕС да работят за постигането на конкретни цели на политиката.

Партньорството в областта на цифровите технологии подчертава ангажимента на двете страни за положителна, ориентирана към човека и устойчива визия за цифровата икономика и цифровото общество. Тя обхваща основните точки на съобщението Digital Compass: Европейският път за цифровото десетилетие, които са инфраструктури, умения, цифрова трансформация на предприятията и цифровизация на обществените услуги.

  • ЕС и Япония ще работят заедно чрез партньорството за постигане на: Устойчиви глобални вериги на доставки, сигурни 5G и извън тях технологии, безопасни и етични приложения на изкуствения интелект
  • Иновации и растеж за предприятията, включително МСП
  • Напълно цифровизирани обществени услуги
  • Сигурна международна свързаност, екологосъобразни инфраструктури за данни и цифрово регулиране
  • Цифрово образование и цифрови умения за всички
  • Глобални оперативно съвместими стандарти
  • Улесняване на цифровата търговия

Отношенията на ЕС с Япония остават много близки и се провежда постоянен диалог с Министерството на вътрешните работи и комуникациите (MIC) и Министерството на икономиката, търговията и промишлеността (METI), както и с кабинета.

Отношенията на ЕС с Япония се уреждат чрез ежегоден диалог в областта на ИКТ с МИС, който се провежда в продължение на повече от 20 години. Годишният диалог служи като чадър за по-голямата част от двустранното сътрудничество в сектора на ИКТ. На всеки 2 години в Токио се провежда среща на високо равнище по въпроси, свързани с ИКТ, с Министерството на търговията и промишлеността на икономиката (METI). В допълнение към това Комисията поддържа експерт по ИКТ в делегацията на ЕС в Токио.

ЕС и Япония споделят общи цели в своя приобщаващ, отворен и многостранен подход към управлението на интернет и си сътрудничат въз основа на тази визия. Сътрудничество съществува и в областта на киберсигурността и използването на ИКТ за осигуряване на активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве (AHA) на нарастващото им население в напреднала възраст.  

През февруари 2019 г. влезе в сила ново споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония. Новото споразумение включва глави относно електронната търговия, телекомуникационните услуги, регулаторното сътрудничество и правата върху интелектуалната собственост.

Двете страни също така приключиха преговорите за реципрочна адекватност, като се споразумяха да признаят взаимно системите за защита на данните за „еквивалентни“. Това ще позволи безопасното протичане на личните данни между ЕС и Япония, създавайки най-голямата зона за безопасни потоци от данни в света.

ЕС и Япония подписаха съвместна декларация относно сътрудничеството в разработването на 5G. Това беше предшествано от меморандум за разбирателство, подписан на 25 март 2015 г. във Франкфурт между промишлените асоциации на ЕС и Япония (5GPPP и ARIB).

Южна Корея

Настоящото и бъдещото сътрудничество между Европейската комисия и корейското Министерство на науката, ИКТ и планирането на бъдещето (MSIP) обхваща изследвания в областта на ИКТ, 5G, изчисления в облак и интернет на нещата (IoT).

Сътрудничеството между Южна Корея и Европейския съюз се урежда от Споразумение за научно и технологично сътрудничество, което влезе в сила през 2007 г. Съвместният научен и технологичен комитет ЕС-Корея заседава ежегодно с цел обсъждане и преглед на сътрудничеството, докато въпросите, свързани с ИКТ, се управляват в специална работна група по ИКТ.

На 7-ата среща на върха ЕС-Корея на 8 ноември 2013 г. Европейският съюз и Корея постигнаха споразумение за насърчаване на сътрудничеството в областта на научноизследователската и развойната дейност в областта на ИКТ, по-специално в областта на бъдещото поколение комуникационни мрежи.

Европейската комисия и Южна Корея подписаха съвместна декларация в Сеул през 2014 г., за да работят за глобално определение на 5G и да си сътрудничат в областта на 5G научните изследвания и хармонизирането на радиочестотния спектър за глобална оперативна съвместимост. Това беше последвано от промишлен меморандум за разбирателство. Южнокорейски и европейски компании представиха новата 5G технология на Олимпийските зимни игри 2018 в Пьонг Чанг.

Тайван

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ проведе първия диалог с Тайван в областта на ИКТ през юни 2019 г., където бяха набелязани няколко потенциални области на сътрудничество, включително научноизследователска и развойна дейност и ИИ.

Сътрудничеството между ЕС и Тайван в областта на научните изследвания в областта на ИКТ е добре установено в областта на 5G, а през 2019 г. беше отправена втора целева покана с Тайван, насочена към интегрирана мрежа от край до край за изпитвания на 5G.

АСЕАН и АСЕМ

ЕС и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) споделят ангажимент за регионална интеграция като средство за насърчаване на регионалната стабилност, изграждане на просперитет и справяне с глобалните предизвикателства.

Срещата Азия-Европа (ASEM) е неформален процес на диалог и сътрудничество, обединяващ държавите членки на Европейския съюз и Европейската комисия с 16 азиатски държави и Секретариата на АСЕАН.

За да научите повече за двете инициативи, вижте страницата за отношенията на Европейската комисия с международни организации и многостранни форуми.

Последни новини

PRESS RELEASE |
Съветът по търговия и технологии ЕС-САЩ засилва сътрудничеството в областта на нововъзникващите технологии, устойчивата търговия и икономическата сигурност

Днес Европейският съюз и Съединените щати проведоха четвъртата министерска среща на Съвета по търговия и технологии (СТТ) ЕС-САЩ в Лулео, Швеция.

PRESS RELEASE |
Първият Съвет по търговия и технологии ЕС-Индия се съсредоточи върху задълбочаването на стратегическия ангажимент в областта на търговията и технологиите

Европейският съюз и Индия проведоха първата си среща на министрите на Съвета по търговия и технологии (СТТ) днес в Брюксел.

Съдържание по темата

Обща картина

Външна политика

As more countries are inspired by the European digital model, European companies have more opportunities to do business, creating more jobs for citizens.

Вижте също

Съседи на ЕС

Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с трети държави, които са географски близки до Европейския съюз.

Африка

Дигиталната трансформация предлага огромни възможности на Африка.

Регионални и двустранни отношения

Регионалните и двустранните отношения са съсредоточени върху достъпа до пазара за европейските дружества и върху насърчаването на стабилна и прозрачна регулаторна глобална среда.

Америка

The digital economy & society is now firmly part of the agenda for the EU's relations with the Americas.