Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Подкрепа за Украйна чрез цифрови технологии

Този отдел на Комисията работи в подкрепа на цифровия и културния сектор в Украйна, за да помогне на украинците да останат свързани и да се борят с дезинформацията.

    Знамена на ЕС и Украйна

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия подкрепя Украйна и украинците чрез различни действия. Основната цел на нашата работа е да възстановим инфраструктурите за свързаност и да гарантираме, че предприятията могат да продължат да работят. Това подкрепя по-широката работа на Европейската комисия за справяне с военната агресия на Русия.  

Поддържане на връзка

От съществено значение е бежанците, бягащи от Украйна, да имат достъп до финансово достъпна свързаност, за да поддържат връзка със семейството и приятелите си и да получават най-новата информация. Европейската комисия и Европейският парламент помогнаха за координирането на стъпките за гарантиране на това с телекомуникационните оператори от ЕС и Украйна. Те направиха изявление, в което очертахакоординиранитеусилия за осигуряване и стабилизиране на финансово достъпен или безплатен роуминг  и международни разговори между ЕС и Украйна. Споразумението, първоначално предвидено да продължи само 3 месеца, беше удължено до лятото на 2024г.

fix-empty

В доклад на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) се посочва, че към юли 2022 г. 80 мобилни оператора от ЕС са предлагали безплатни международни повиквания на Украйна, а други 44 са предлагали повиквания на по-ниска цена. Освен това 55 европейски оператора предоставят безплатен роуминг на абонати, пътуващи в Украйна. Операторите от ЕС също така помогнаха за създаването на точки за безжичен интернет за бежанци и разпределиха над 2,5 милиона SIM карти между март и май 2022 г.

Комисията също така разреши на националния регулаторен орган на Украйна да участва в ОЕРЕС. Целта на ОЕРЕС е да гарантира последователното прилагане на законодателството в областта на електронните съобщения в Европа, по-специално чрез становища и насоки.

Подкрепа за цифровите технологии

През септември 2022 г. Европейската комисия подписа споразумение за асоцииране на Украйна към програмата „ЦифроваЕвропа“.  Украинските предприятия, организации и публични администрации ще могат да се възползват от финансирането и подкрепата на програмата в области като суперкомпютрите, изкуствения интелект и цифровите умения. Те ще могат да участват и в центрове за цифрови иновации — обслужване на едно гише, които помагат на дружествата да реагират динамично на предизвикателствата в областта на цифровите технологии и да станат по-конкурентоспособни.

Европейската комисия и френското председателство на Съвета на Европейския съюз организираха проява относно непрекъснатата подкрепа за цифровия сектор на Украйна по време на Цифровата асамблея през 2022 г., проведена на 21—22 юни.

На събитието Tech4UA беше поставено началото на център за цифрови технологии за дарения на оборудване за Украйна. Базираният в Словакия център ще намали бюрокрацията на границата за дружествата, които даряват оборудване. Участниците се споразумяха също така да предложат координация на равнище ЕС за техническа подкрепа.

Комисията също така постави началото на общността EUTech4Ukraine Futurium по време на Цифровата асамблея. Тази общност има за цел да обедини заинтересованите страни, да насърчи дискусиите и да сподели информация за нови мерки в подкрепа на украинските бежанци, дружества и правителство в цифровата област. 

Лаптопи за Украйна

 Инициативата„Лаптопиза Украйна“ има за цел да събира и доставя лаптопи, смартфони и други цифрови устройства на училища, болници и публични администрации в най-засегнатите военни региони на Украйна.

Понастоящем около 70 000 учители се нуждаят от лаптопи, а училищата се нуждаят от цифрови устройства, за да се гарантира, че децата могат да продължат да учат. И има търсене на лаптопи и устройства в други жизненоважни сектори.

Организациите и дружествата, установени в Европейския съюз, могат да даряват устройства чрезМеханизма загражданска защита на ЕС. Даренията могат да включват нови или използвани устройства, стига те да функционират, в добри условия и да са снабдени със зарядни устройства. 

Досега Комисията е помогнала за изпращането на 8000 дарени устройства на Украйна чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

През юни 2023 г. инициативата „Лаптопи за Украйна“ беше разширена, за да се помогне на музеите и библиотеките да опазят своето културно наследство. 

Инициативата се организира от Европейската комисия, украинското Министерство на цифровата трансформация и „Цифрова Европа“ — европейска организация, представляваща сектора на цифровите технологии.

Подкрепа за културата и ученето

Европейският експертен център за културно наследство (4CH) работи с партньори за създаването на инициативата „Подкрепа за украинските паметници“. Тази инициатива спомага за цифровизацията и опазването на украинското културно наследство за бъдещите поколения.

Организирана от професор Франко Николучи, директор на VAST-LAB, инициативата „Спасете украинските паметници“ се подкрепя от Европейската комисия, украинското посолство в Италия, италианското министерство на научните изследвания и много украински министри.

Levebee — приложение, разработено с помощта на финансиран от ЕС проект, вече е достъпно на украински език. Това ще подпомогне дистанционното обучение за деца, разселени поради война. Съдържанието му включва математика и езици.

Научете повече за действията в подкрепа на културата

Борба с дезинформацията

Дезинформацията е невярно или подвеждащо съдържание, което се разпространява с цел измама или осигуряване на икономическа или политическа изгода и което може да причини обществена вреда. 

От известно време Европейската комисия работи за справяне с дезинформацията, по-специално с подписалите Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Подписалите страни участват активно в предприемането на спешни действия за ограничаване на дезинформацията, свързана с войната в Украйна.

Освен това Комисията въведе мерки за спиране на радио- и телевизионните дейности на Russia Today, Sputnik, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 и TV Centre International в ЕС или насочени към него. Тези държавни прокремълски медии са от съществено значение и способстват за подкрепата на агресията на Русия срещу Украйна и за разпространението на дезинформация.

 

Последни новини

EVENT |
Молдова и Украйна: осигуряване на устойчива свързаност

Мрежата на службите по широколентовия достъп от името на Европейската комисия се радва да бъде домакин на специална онлайн сесия, посветена на гарантирането на устойчива свързаност в Молдова и Украйна.

PRESS RELEASE |
„Роуминг“ за Украйна: операторите удължават срока на споразумението за предоставяне на достъпни повиквания към и от Украйна за още една година

На 9 юли Комисията приветства дванадесетмесечното удължаване на споразумението с операторите, позволяващо на разселените бежанци от Украйна да останат свързани през границите.

NEWS ARTICLE |
Инициативата за лаптопи за Украйна беше разширена, за да помогне на музеите и библиотеките да опазват културното наследство

Инициативата „Laptops for Ukraine“ се разширява, за да помогне на институциите в областта на културното наследство в Украйна да документират, сканират и снимки на документи и предмети, изложени на риск да бъдат изгубени поради войната.

Съдържание по темата

Обща картина

Международни отношения

Европейският съюз работи с държави по света и международни организации, за да гарантира, че технологиите спомагат за подобряване на живота навсякъде.

Вижте също

Външна политика

Тъй като повече държави са вдъхновени от европейския цифров модел, европейските дружества имат повече възможности да правят бизнес, създавайки повече работни места за гражданите.