Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Prohlášení o spolupráci v oblasti digitálního zemědělství

U příležitosti Dne digitalizace v dubnu 2019 podepsalo 24 členských států EU a Spojené království prohlášení nazvané „Inteligentní a udržitelná digitální budoucnost pro evropské zemědělství a venkovské oblasti“ obsahující závazky týkající se opatření ve třech oblastech:

  Podpis prohlášení „Inteligentní a udržitelná digitální budoucnost pro evropské zemědělství a venkovské oblasti“ u příležitosti Dne digitalizace 2019.

Prohlášení

Výzkum a inovace zahrnující al a socioekonomické, agronomické a environmentální aspekty digitalizace zemědělství

Přijetí a zavádění,podpora přechodu SZP na politiku založenou na výsledcích a vybudování silného inteligentního zemědělsko-potravinářského odvětví

Sdílení a sdílení zemědělských údajů mezi zemědělci a v celém potravinovém řetězci

O dva roky později...

Příklady opatření přijatých na evropské úrovni

Výzkum a inovace

 • Klastr 6: Výzkum a amp;l jako faktor umožňující zemědělství, lesnictví, rozvoj venkova
 • Partnerství v oblasti „zemědělství a dat“
 • Poskytování služeb, kvalita života, obchodní příležitosti, inovační kapacity ve venkovských oblastech
 • Al-poháněná řešení přesného zemědělství
 • Priorita řešení pro rodinné zemědělské modely

Inovační infrastruktura

 • H2020: Lot (evropští piloti velkého rozsahu)
 • DIGITÁLNÍ: Al testovací a experimentální zařízení, centra pro digitální inovace
 • Zvyšování kvalifikace zemědělců a venkovského obyvatelstva
 • EIP-AGRI (oblast digitálních inovací), Smart Villages

Sdílení a sdílení zemědělských údajů

 • DIGITÁLNÍ: Společný evropský zemědělský datový prostor
 • Identifikace a otevření datových souborů s vysokou hodnotou pro společné databáze
 • Plné využití kosmických programů a Evropského programu pozorování Země

Členské státy jsou také velmi aktivní

Členské státy rovněž přijímají opatření k dosažení udržitelné digitální transformace v zemědělství. Mnoho iniciativ, které byly podniknuty, nemusí nutně přímo souviset s prohlášením o spolupráci, ale směřuje stejným směrem. Digitální transformace zemědělského odvětví bude hrát klíčovou úlohu při dosahování cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu. Příklady v grafice identifikují některé z těchto iniciativ, ale ve skutečnosti jich je mnohem více.

V prosinci 2020 byla za německého předsednictví Rady uspořádána konference na téma „Digitální transformace zemědělského hodnotového řetězce“, která dokládá závazek členských států k tomuto tématu.

Příklady iniciativ zavedených členskými státy EU.

 

Související obsah

Souvislosti

Digitalizace evropského zemědělského odvětví

Digitalizace evropského zemědělského odvětví má potenciál změnit průmysl a podpořit efektivitu, udržitelnost a konkurenceschopnost.

Viz také

Budoucnost zemědělství je zde

Budoucnost zemědělství závisí na výzkumu, inovacích a budování kapacit v zemědělsko-potravinářském odvětví, které jsou financovány prostřednictvím iniciativ víceletého finančního rámce.