Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Deklaracja współpracy w dziedzinie rolnictwa cyfrowego

W kwietniu 2019 r. 24 państwa członkowskie UE i Zjednoczone Królestwo podpisały deklarację pt. „Inteligentna i zrównoważona cyfrowa przyszłość dla europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich”, zawierająca zobowiązania do działania w trzech obszarach:

  Podpisanie deklaracji „Inteligentna i zrównoważona cyfrowa przyszłość dla europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich” z okazji Dnia Cyfrowego 2019.

Deklaracja

Badania naukowe i innowacje obejmujące Al oraz społeczno-ekonomiczne, agronomiczne i środowiskowe aspekty digitalizacji rolnictwa

Przyjęcie i wdrożenie,wspieranie przejścia WPR na politykę opartą na wynikach oraz budowanie silnego inteligentnego sektora rolno-spożywczego

Łączenie i wymiana danych dotyczących rolnictwa między rolnikami i w całym łańcuchu żywnościowym

Dwa lata później...

Przykłady działań podejmowanych na szczeblu europejskim

Badania i innowacje

 • Klaster 6: R &l jako czynnik wspomagający w rolnictwie, leśnictwie, rozwoju obszarów wiejskich
 • Partnerstwo w zakresie „rolnictwa i danych”
 • Świadczenie usług, jakość życia, możliwości biznesowe, zdolności innowacyjne na obszarach wiejskich
 • Rozwiązania rolnictwa precyzyjnego z napędem Al
 • Priorytet rozwiązań dla rodzinnych modeli gospodarstw rolnych

Infrastruktura innowacyjna

 • H2020: lot (europejscy piloci na dużą skalę)
 • CYFROWY: Al Testing and Experimentation Facilitys, Centra innowacji cyfrowych
 • Podnoszenie kwalifikacji rolników i ludności wiejskiej
 • EIP-AGRI (obszar innowacji cyfrowych), inteligentne wioski

Łączenie i wymiana danych dotyczących rolnictwa

 • CYFROWY: Wspólna europejska przestrzeń danych dotyczących rolnictwa
 • Identyfikowanie i otwieranie zbiorów danych o wysokiej wartości dla wspólnych baz danych
 • Pełne wykorzystanie programów kosmicznych i europejskiego programu obserwacji Ziemi

Państwa członkowskie również są bardzo aktywne

Państwa członkowskie podejmują również działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonej transformacji cyfrowej w rolnictwie. Wiele inicjatyw, które zostały podjęte, niekoniecznie jest bezpośrednio związanych z deklaracją współpracy, ale zmierza w tym samym kierunku. Transformacja cyfrowa sektora rolnego odegra kluczową rolę w realizacji celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Przykłady w grafice identyfikują niektóre z tych inicjatyw, ale w rzeczywistości jest ich o wiele więcej.

W grudniu 2020 r. podczas niemieckiej prezydencji Rady zorganizowano konferencję pt. „Cyfrowa transformacja łańcucha wartości w rolnictwie”, pokazującą zaangażowanie państw członkowskich w ten temat.

Przykłady inicjatyw podejmowanych przez państwa członkowskie UE.

 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Cyfryzacja europejskiego sektora rolnego

Cyfryzacja europejskiego sektora rolnego może zrewolucjonizować przemysł, promując wydajność, zrównoważony rozwój i konkurencyjność.

Zobacz też

Przyszłość rolnictwa jest tutaj

Przyszłość rolnictwa opiera się na badaniach naukowych, innowacjach i budowaniu zdolności w sektorze rolno-spożywczym finansowanych w ramach wielofinansowych inicjatyw ramowych.