Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Index širokopásmové konektivity v digitální ekonomice a společnosti

Komise nadále monitoruje připojení v celé EU a měří nabídku i poptávku po pevném a mobilním širokopásmovém připojení.

Evropská komise sleduje digitální pokrok členských států prostřednictvím zpráv indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v souladu s programem politiky digitální dekády 2030 je nyní DESI začleněn do zprávy o stavu digitální dekády a využíván ke sledování pokroku při plnění digitálních cílů. 

Zpráva o indexu digitální ekonomiky a společnosti za rok 2022 – konektivita

Studie konektivity 2022

Pokrytí širokopásmovým připojením v Evropě 2021

Cílem studie o pokrytí širokopásmovým připojením v Evropě je sledovat pokrok členských států EU při plnění jejich specifických cílů širokopásmového pokrytí, konkrétně: „Univerzální pokrytí širokopásmovým připojením s rychlostí nejméně 100 Mb/s, s možností modernizace na gigabitovou rychlost do roku 2025“ a „Gigabitové připojení pro všechny do roku 2030“.

Ceny mobilních a pevných širokopásmových sítí v Evropě 2021

Ceny mobilních a pevných širokopásmových sítí v Evropě 2021 poskytují komplexní údaje o maloobchodních cenách pevných a mobilních širokopásmových nabídek pro spotřebitele v EU-27, Spojeném království, Islandu, Norsku, Japonsku, Jižní Koreji a USA.

Graf Desi Connectivity umístil Dánsko, Nizozemsko a Španělsko mezi prvními třemi

Zpráva o indexu digitální ekonomiky a společnosti za rok 2021 – Konektivita

Studie konektivity 2021

Studie o cenách mobilních a pevných širokopásmových služeb v Evropě na konci roku 2020

Studie o cenách mobilních a pevných širokopásmových sítí sdružuje údaje z EU-27, Spojeného království, Islandu, Norska, Japonska, Jižní Koreje a USA. Srovnává ceny v celé EU, cenové rozdíly mezi zeměmi EU a zeměmi mimo EU a vývoj cen.

Studie o širokopásmovém pokrytí ve strategii Evropa 2020

Studie o širokopásmovém pokrytí v Evropě v roce 2020 sleduje pokrok členských států EU při dosahování cílů Digitální agendy pro Evropu. Sleduje zejména pokrok směrem k „univerzálnímu širokopásmovému pokrytí rychlostí nejméně 30 Mb/s do roku 2020“ a „50 % domácností by mělo mít do roku 2020 širokopásmové připojení 100 Mb/s nebo více“.

Studie o vnitrostátních plánech širokopásmového připojení v EU-27

Studie o vnitrostátních plánech širokopásmového připojení v členských státech EU poskytuje přehled opatření v oblasti konektivity v různých zemích EU vymezených v národních plánech pro širokopásmové připojení. Poskytuje rovněž posouzení proveditelnosti plnění cílů Digitální agendy pro strategii Evropa 2020 a gigabitové společnosti do roku 2025.

Přečtěte si studii o národních plánech širokopásmového připojení v EU-27 (.pdf)

Zpráva o indexu digitální ekonomiky a společnosti za rok 2020 – konektivita.

DESI 2020: Vývoj trhu s širokopásmovým připojením v EU (.pdf)

Studie konektivity 2020

Studie o cenách mobilních a pevných širokopásmových služeb v Evropě na konci roku 2019

Studie zkoumá maloobchodní ceny pevných a mobilních širokopásmových nabídek pro spotřebitele ve 27 státech EU a ve Spojeném království, na Islandu, Norsku, Japonsku, Jižní Koreji a USA. Poprvé byly během téhož monitorovacího období od 7. do 20. října 2019 shromážděny údaje o nabídkách pevného i mobilního širokopásmového připojení.

Studie o pokrytí širokopásmovým připojením v Evropě 2019 (SMART 2019/0020)

Cílem studie o pokrytí širokopásmovým připojením v Evropě je sledovat pokrok členských států EU při plnění jejich specifických cílů širokopásmového pokrytí, konkrétně: „Univerzální pokrytí širokopásmovým připojením s rychlostí nejméně 30 Mb/s do roku 2020“ a „50 % domácností by mělo mít širokopásmové připojení 100 Mb/s nebo více do roku 2020“.

Studie konektivity 2019

Desi 2019 – Konektivita – vývoj trhu se širokopásmovým připojením v EU (pdf)

Studie o cenách mobilního širokopásmového připojení v Evropě 2019 (SMART 2018/0045)

Tato studie poskytuje komplexní údaje o maloobchodních cenách mobilních širokopásmových nabídek v roce 2019 pro spotřebitele v EU-28, Islandu, Norsku, Türkiye, Japonsku, Jižní Koreji a USA. Byli zahrnuti největší operátoři mobilních sítí (MNO) v každé zemi. Výsledky nové studie ukazují, že ceny mobilního širokopásmového připojení nadále klesají.

Studie pro EK: Studie o pokrytí širokopásmovým připojením v Evropě 2018 SMART 2016/0043

Cílem studie o pokrytí širokopásmovým připojením v Evropě je sledovat pokrok členských států EU při plnění specifických cílů širokopásmového pokrytí stanovených v Digitální agendě pro Evropu – konkrétně: „Univerzální pokrytí širokopásmovým připojením s rychlostí nejméně 30 Mb/s do roku 2020“ a „využití širokopásmového připojení 50 % domácností s rychlostí nejméně 100 Mb/s do roku 2020“.

Pevné ceny širokopásmového připojení v Evropě 2018 (SMART 2018/0044)

Studie poskytuje komplexní údaje o maloobchodních cenách pevných širokopásmových nabídek v roce 2018 pro spotřebitele v EU-28, Islandu, Norsku, Japonsku, Jižní Koreji, Kanadě a USA. Bylo zahrnuto pět největších poskytovatelů internetových služeb (ISP) v každé zemi. Údaje byly shromážděny z internetových stránek ISP od 8. do 22. října 2018.

Studie konektivity 2018

Desi 2018 – Konektivita – vývoj trhu se širokopásmovým připojením v EU (PDF)

Ceny mobilních širokopásmových sítí v Evropě 2018 – SMART 2016/0045

Ukazatele trhu elektronických komunikací

Pevné ceny širokopásmového připojení v Evropě 2017 (SMART – 2016/0044)

Studie poskytuje komplexní údaje o maloobchodních cenách pevných širokopásmových nabídek v roce 2017 pro spotřebitele v EU-28, Islandu, Norsku, Japonsku, Jižní Koreji, Kanadě a USA. Bylo zahrnuto pět největších poskytovatelů internetových služeb (ISP) v každé zemi. Údaje byly shromážděny z internetových stránek ISP od 10. do 24. října 2017.

Studie pro EK: Ceny mobilního širokopásmového připojení v Evropě 2017 (SMART 2016/0045)

Studie poskytuje komplexní údaje o maloobchodních cenách mobilních širokopásmových nabídek v roce 2017 pro spotřebitele ve 28 zemích EU, Islandu, Norsku, Turecku, Japonsku, Jižní Koreji a USA. Výzkum je založen na nabídkových koších založených na sluchátkách a koších pouze pro data (laptopy a tablety).  Údaje byly shromážděny z internetových stránek mobilních operátorů (dvě nebo tři největší v každé zemi) v únoru 2017 pro nabídky včetně telefonie (handset) a v červenci 2017 pro datové nabídky (laptop nebo tablet).

Pokrytí širokopásmovým připojením v Evropě 2017 – (SMART 2016/0043)

Tato zpráva zahrnuje třicet jedna zemí v celé Evropě – EU 28, Norsko, Island a Švýcarsko a analyzuje dostupnost devíti širokopásmových technologií (DSL, VDSL, kabelového modemu, DOCSIS 3, FTTP, WiMAX, HSPA, LTE a satelitů) na každém trhu na vnitrostátní i venkovské úrovni. 

Pevná a mobilní konvergence v Evropě. Měření kvality pro 5G a síťové zhušťování (SMART 2016/0046)

Tato studie zkoumá pevné a mobilní sítě (FMC) z hlediska zvýšení evropského širokopásmového připojení prostřednictvím hustých sítí malých buněk. Analýza se zaměřuje na praktickou stránku sítě 5G, pokud jde o zajištění kvality služeb a podporu celounijního pokrytí prostřednictvím regulačních povinností pro mobilní širokopásmové připojení. Studie zkoumá ukazatele kvality služeb spolu s celým rámcem nezbytným pro zavedení tak významné transformace.

 

 

Související obsah

Souvislosti

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI)

V letech 2014 až 2022 shrnoval index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) ukazatele týkající se digitální výkonnosti Evropy a sledoval pokrok zemí EU.

Viz také

Výsledky zemí v oblasti digitalizace

Zprávy o digitální dekádě z roku 2023 nastiňují, jak si každý členský stát vede, pokud jde o základní body digitální dekády: Digitální dovednosti, digitální infrastruktury, digitalizace podniků a digitalizace veřejných služeb.

Související obsah

Konektivita

Cílem EU je, aby se Evropa do roku 2030 stala nejvíce propojeným kontinentem.