Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Konektivita

Cílem EU je, aby Evropa byla do roku 2030 nejpropojenějším kontinentem.

    Network of interconnected symbols above city

©GettyImages - metamorworks

Připojení je nezbytnou součástí našeho života. Všichni chceme být navzájem v kontaktu bez ohledu na to, jak jsme od sebe daleko. Tato touha byla ještě silnější během pandemie COVID-19, kdy mnozí z nás byli dlouho odloučeni od svých blízkých.

Konektivita nám umožňuje spojit se s ostatními bez ohledu na to, kde se na světě nacházejí. Dává nám do rukou nesčetné možnosti: můžeme si číst nejnovější zprávy kdykoli a kdekoli se nám to hodí, účastnit se výuky online, učit se novým dovednostem a nechat si poradit od profesorů a odborníků bez ohledu na to, jak jsou daleko. Můžeme se procházet po online tržištích a hledat nejvýhodnější výrobky a služby nebo nabízet své vlastní výrobky zákazníkům po celém světě.

V zájmu zlepšení konektivity přijala EU opatření v řadě oblastí. Zrušila poplatky za roaming, díky čemuž můžeme své mobilní tarify využívat na cestách po celé EU bez dalších nákladů. Iniciativa WiFi4EU financovala zřízení bezplatných Wi-Fi hotspotů v místních komunitách.

EU rovněž poskytuje finanční prostředky, vypracovává technické pokyny a sdružuje odborníky, aby podpořila veřejnou správu a podniky, které v celé Evropě pracují na zlepšení pokrytí sítěmi a na zavádění sítí 5G.

V současné době se pozornost zaměřuje na vytvoření Evropy s harmonizovanými pravidly pro služby v oblasti konektivity, abychom mohli využívat stejných výhod bez ohledu na to, kde se v EU nacházíme. Opatření EU rovněž pomáhají nabídnout spotřebitelům větší výběr, snížit účty a zavést vyšší standard služeb.

Kroky, které již byly na úrovni EU učiněny, zahrnují:

  • zavedení evropského kodexu pro elektronické komunikace, který stanoví jasná pravidla platná v celé Evropě,
  • podporu bezdrátových sítí, jako je 5G, prostřednictvím programu politiky rádiového spektra,
  • zrušení roamingových poplatků v EU a zastropování cen za komunikace uvnitř EU,
  • pořádání celosvětových diskusí o rozvoji a správě internetu.

Hlavním cílem v oblasti konektivity v digitální dekádě je, aby každá evropská domácnost měla nejpozději v roce 2025 přístup k vysokorychlostnímu internetovému pokrytí a nejpozději v roce 2030 ke gigabitovému připojení.

Latest News

Související obsah

Hlubší pohled

Otevřít internet

Pravidla EU zakotvují zásadu otevřeného přístupu k internetu: s internetovým provozem se zachází bez diskriminace, blokování, škrcení nebo stanovování priorit.

Konektivita Toolbox

Sada nástrojů pro připojení nabízí vodítko pro zavádění optických sítí a sítí 5G. Tyto sítě nabízejí významné ekonomické příležitosti.

Rádiové spektrum: základ bezdrátové komunikace

Bezdrátová komunikace prostřednictvím veřejných nebo soukromých sítí využívá k přenosu informací rádiové spektrum, tj. rozsah rádiových vln. Taková komunikace může být mezi lidmi, lidmi a stroji nebo systémy („věci“ obecnější) nebo mezi věcmi. V této souvislosti je rádiové...

5G

5G je kritická síťová technologie nové generace, která umožní inovace a podpoří digitální transformaci.

112: Číslo nouzového stavu EU

Potřebujete pomoc? Číslo 112 je vaše život zachraňující číslo! 112 je evropské tísňové telefonní číslo, které je k dispozici všude v EU zdarma.

WIFI4EU