Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Offentliggørelse

Informationsmøde om den europæiske mikrochipforordning

Lovpakken om mikrochips, der nu gennemgår sin vedtagelsesproces, giver tilsagn om at gennemføre en grundlæggende ændring af det europæiske økosystem for halvledere. Dette åbne arrangement gav interessenterne et overblik over den aktuelle status for forslaget og muligheden for at stille spørgsmål.

Teststrukturer af mikrochips på en siliciumwafer i det fysiske fejlanalyselaboratorium

Efter et indledende online informationsmøde den 29. marts 2022 afholdt Kommissionen et mere dybdegående, interaktivt og fysisk arrangement om forordningen om europæiske mikrochips for at fortsætte den vigtige offentlige dialog om pakken.

Informationsmødet fandt sted den 16. juni 2022 i Avenue de Beaulieu 25, 1160 Bruxelles, kl. 10: 00 til 13: 00. Dette gav interessenterne oplysninger om den seneste situation og gav dem mulighed for at stille spørgsmål om eventuelle spørgsmål. Dagsordenen er anført nedenfor.

 

Efter 2015

10: 00 velkomst (Thomas Skordas)

Lov om chips 10: 10 — status (Kilian Gross)

10: 20 søjle 2 — Forsyningssikkerhed (Kilian Gross, Andreas Bergmann, Marco Ceccarelli)

11: 00 søjle 3 — Overvågning og kriserespons (Laura JUGEL, Evangelos Meles)

11: 40 kaffepause

12: 00 søjle 1 — Mikrochips til Europa-initiativet (Francisco Ibañez, Arian Zwegers)

12: 40 generelt spørgsmål: A

12: 50 konklusioner (Colette Maloney)

 

Om lovpakken om mikrochips

På det hurtigt voksende marked for halvledere har EU det ambitiøse mål at fordoble sin markedsandel til 20 % inden 2030. Lovpakken om mikrochips, der blev vedtaget den 8. februar, er et omfattende sæt foranstaltninger, der skal sikre EU's forsyningssikkerhed, modstandsdygtighed og teknologiske lederskab inden for halvlederteknologier og -applikationer.

Forordningen om europæiske mikrochips vil sikre, at EU har de nødvendige teknologiske kapaciteter, værktøjer og færdigheder til at styrke sit økosystem for halvledere, mindske afhængigheden og fremskynde den digitale og grønne omstilling. Hovedkomponenterne er at:

  • Mikrochips til Europa-initiativet vil samle ressourcer fra Unionen, medlemsstaterne og tredjelande, der er associeret med de eksisterende EU-programmer, samt den private sektor gennem det styrkede fællesforetagende for mikrochips som følge af den strategiske omlægning af det eksisterende fællesforetagende for centrale digitale teknologier. Der vil blive stillet 11 mia. EUR til rådighed for at styrke eksisterende forskning, udvikling og innovation, sikre udbredelsen af avancerede halvlederværktøjer, pilotlinjer til prototypefremstilling, afprøvning og eksperimentering af nye enheder til innovative anvendelser i det virkelige liv og fremme færdigheder og talent inden for mikroelektronik. Desuden vil en mikrochipfond lette adgangen til finansiering for startups og hjælpe dem med at modne deres innovationer og tiltrække investorer.
  • En ny ramme, der skal sikre forsyningssikkerheden ved at tiltrække investeringer i nye avancerede produktionsanlæg og dermed fremskynde innovation inden for avancerede knudepunkter og innovative og energieffektive chips.
  • En koordineringsmekanisme mellem medlemsstaterne og Kommissionen til overvågning af udbuddet af halvledere, vurdering af efterspørgslen og foregribelse og afbødning af mangler.

 

 

Downloadede filer

20220616 Info Session
Download