Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Forslag til forordning om harmoniserede regler for kunstig intelligens

Kommissionen har foreslået den første retlige ramme nogensinde for kunstig intelligens, som tager fat på risiciene ved kunstig intelligens og positionerer Europa til at spille en førende rolle på globalt plan.

Kommissionen bebudede forslaget til forordning om kunstig intelligens i april 2021. Den har til formål at imødegå risici ved specifikke anvendelser af kunstig intelligens og kategorisere dem i 4 forskellige niveauer: uacceptabel risiko, høj risiko, begrænset risiko og minimal risiko.

I den forbindelse vil forordningen om kunstig intelligens sikre, at europæerne kan have tillid til den kunstig intelligens, de bruger. Forordningen er også afgørende for at opbygge et økosystem for ekspertise inden for kunstig intelligens og styrke EU's evne til at konkurrere globalt. Det går hånd i hånd med den koordinerede plan for kunstig intelligens.

Downloadede filer

1. Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (.pdf)
Download 
2. Annexes to the Proposal (.pdf)
Download 

Related content