Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Ettepanek: määrus, millega nähakse ette tehisintellekti käsitlevad ühtlustatud õigusnormid

Komisjon on teinud ettepaneku esimese tehisintellekti õigusraamistiku kohta, milles käsitletakse tehisintellektiga seotud riske ja seatakse Euroopale maailmas juhtiv roll.

Komisjon tegi tehisintellekti käsitleva määruse ettepaneku teatavaks 2021. aasta aprillis. Selle eesmärk on käsitleda tehisintellekti konkreetsete kasutusviisidega seotud riske, liigitades need neljale erinevale tasandile: vastuvõetamatu risk, suur risk, piiratud risk ja minimaalne risk.

Seda tehes tagatakse tehisintellekti määrusega, et eurooplased saavad usaldada tehisintellekti, mida nad kasutavad. Määrus on keskse tähtsusega ka tehisintellekti valdkonnas tipptaseme ökosüteemi loomisel ja ELi ülemaailmse konkurentsivõime tugevdamisel. See käib käsikäes tehisintellekti käsitleva kooskõlastatud kavaga.

Allalaadimiseks

1. Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (.pdf)
Laadi alla 
2. Annexes to the Proposal (.pdf)
Laadi alla 

Related content