Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Förslag till förordning om fastställande av harmoniserade regler för artificiell intelligens

Kommissionen har föreslagit den första rättsliga ramen någonsin för AI, som tar itu med riskerna med AI och positionerar Europa att spela en ledande roll globalt.

Förslaget till förordning om artificiell intelligens tillkännagavs av kommissionen i april 2021. Syftet är att hantera riskerna med specifik användning av AI och dela in dem i 4 olika nivåer: oacceptabel risk, hög risk, begränsad risk och minimal risk.

På så sätt kommer AI-förordningen att säkerställa att européerna kan lita på den AI de använder. Förordningen är också avgörande för att bygga upp ett ekosystem för spetskompetens inom AI och stärka EU:s förmåga att konkurrera globalt. Det går hand i hand med den samordnade planen för AI.

Datoteke za prenos

1. Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (.pdf)
Prenesi 
2. Annexes to the Proposal (.pdf)
Prenesi 

Related content