Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Предложение за регламент за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект

Комисията предложи първата по рода си правна рамка за ИИ, в която се разглеждат рисковете, свързани с ИИ, и се позиционира Европа да играе водеща роля в световен мащаб.

Предложението за регламент относно изкуствения интелект беше обявено от Комисията през април 2021 г. Тя има за цел да се справи с рисковете от специфични употреби на ИИ, като ги категоризира на 4 различни нива: неприемлив риск, висок риск, ограничен риск и минимален риск.

По този начин Регламентът за ИИ ще гарантира, че европейците могат да имат доверие в ИИ, който използват. Регламентът е от ключово значение и за изграждането на екосистема за високи постижения в областта на ИИ и за укрепването на способността на ЕС да се конкурира в световен мащаб. То върви ръка за ръка с координирания план за ИИ.

Вижте предложението за регламент на всички езици на ЕС в EUR-Lex

Related content