Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji

Komisja zaproponowała pierwsze w historii ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji, które dotyczą zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją i umożliwiają Europie odgrywanie wiodącej roli na świecie.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji został ogłoszony przez Komisję w kwietniu 2021 r. Jego celem jest przeciwdziałanie ryzyku związanemu z konkretnymi zastosowaniami sztucznej inteligencji poprzez ich podział na cztery różne poziomy: ryzyko niedopuszczalne, wysokie, ograniczone i minimalne.

Dzięki temu rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji zapewni Europejczykom możliwość zaufania do sztucznej inteligencji, z której korzystają. Rozporządzenie ma również kluczowe znaczenie dla stworzenia ekosytem doskonałości w dziedzinie sztucznej inteligencji i wzmocnienia zdolności UE do konkurowania w skali globalnej. Idzie to w parze ze skoordynowanym planem w sprawie sztucznej inteligencji.

Pliki do pobrania

1. Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (.pdf)
Pobierz 
2. Annexes to the Proposal (.pdf)
Pobierz 

Related content