Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Julkaisu

Ehdotus asetukseksi tekoälyä koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä

Komissio on ehdottanut kaikkien aikojen ensimmäistä tekoälyä koskevaa oikeudellista kehystä, jossa käsitellään tekoälyn riskejä ja asetetaan EU:lle johtoasema maailmanlaajuisesti.

Komissio ilmoitti tekoälyä koskevasta asetusehdotuksesta huhtikuussa 2021. Sen tavoitteena on puuttua tekoälyn tiettyihin käyttötarkoituksiin liittyviin riskeihin ja luokitella ne neljään eri tasoon: riski, jota ei voida hyväksyä, suuri riski, vähäinen riski ja minimaalinen riski.

Näin tekoälyasetuksella varmistetaan, että eurooppalaiset voivat luottaa käyttämäänsä tekoälyyn. Asetuksella on myös keskeinen merkitys tekoälyn huippuosaamisen ekosysteemin rakentamisessa ja EU:n maailmanlaajuisen kilpailukyvyn vahvistamisessa. Se kulkee käsi kädessä tekoälyä koskevan koordinoidun suunnitelman kanssa.

Näytä asetusehdotus kaikilla EU:n kielillä EUR-Lexissä

Related content