Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie

Komisia navrhla vôbec prvý právny rámec pre umelú inteligenciu, ktorý rieši riziká umelej inteligencie a stavia Európu k tomu, aby zohrávala vedúcu úlohu v celosvetovom meradle.

Komisia oznámila návrh nariadenia o umelej inteligencii v apríli 2021. Jeho cieľom je riešiť riziká osobitných použití umelej inteligencie a kategorizovať ich na 4 rôzne úrovne: neprijateľné riziko, vysoké riziko, obmedzené riziko a minimálne riziko.

Nariadenie o umelej inteligencii pritom zabezpečí, aby Európania mohli dôverovať umelej inteligencii, ktorú používajú. Nariadenie je takisto kľúčom k vybudovaniu ekosytému excelentnosti v oblasti umelej inteligencie a posilneniu schopnosti EÚ konkurovať na celosvetovej úrovni. Ide ruka v ruke s koordinovaným plánom v oblasti umelej inteligencie.

Stiahnuté

1. Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (.pdf)
Stiahnuť 
2. Annexes to the Proposal (.pdf)
Stiahnuť 

Related content