Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen opretter et center for digital bevarelse af kulturarven og lancerer projekter til støtte for digital innovation i skoler

Kommissionen lancerede i denne uge et europæisk kompetencecenter, der har til formål at bevare og bevare den europæiske kulturarv. Centret, der skal arbejde i en periode på tre år, er blevet tildelt op til 3 mio. EUR fra Horisont 2020-programmet. Den vil oprette et samarbejdsbaseret digitalt rum til bevarelse af kulturarven og give adgang til datalagre, metadata, standarder og retningslinjer.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare i Italien koordinerer holdet af 19 støttemodtagere fra 11 EU-medlemsstater, Schweiz og Moldova. Kommissionen har i dag også iværksat to projekter til støtte for digital uddannelse til en værdi af op til 1 mio. EUR hver gennem Horisont 2020. Det første projekt, Mensi, fokuserer på mentorordninger for skoleforbedring og løber indtil februar 2023. Mensi sigter mod at mobilisere 120 skoler i 6 medlemsstater (Belgien, Tjekkiet, Kroatien, Italien, Ungarn, Portugal) og Det Forenede Kongerige til at fremme digital innovation, navnlig i små skoler og i landdistrikter og for socialt dårligt stillede elever. Det andet projekt, iHub4Schools, løber frem til juni 2023 og vil fremskynde den digitale innovation i skolerne takket være oprettelsen af regionale innovationsknudepunkter og en mentormodel. 600 lærere på 75 skoler vil deltage, og knudepunkterne vil blive etableret i 5 lande (Estland, Litauen, Finland, Det Forenede Kongerige og Georgien). Italien og Norge vil også drage fordel af mentorordningen.