Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията създава Център за цифрово опазване на културното наследство и стартира проекти в подкрепа на цифровите иновации в училищата

Тази седмица Комисията създаде европейски експертен център, чиято цел е опазването и опазването на европейското културно наследство. Центърът, който ще работи за период от три години, получи до 3 милиона евро от програмата „Хоризонт 2020“. Тя ще създаде съвместно цифрово пространство за опазване на културното наследство и ще предостави достъп до хранилища на данни, метаданни, стандарти и насоки.

Istituto Nazionale di Fisica Nucnuous в Италия координира екипа от 19 бенефициери, идващи от 11 държави — членки на ЕС, Швейцария и Молдова. Днес Комисията стартира и два проекта в подкрепа на цифровото образование, всеки на стойност до 1 милиона евро, чрез „Хоризонт 2020“. Първият проект, Mensi, е насочен към наставничество за подобряване на училището и ще продължи до февруари 2023 г. Mensi има за цел да мобилизира 120 училища в 6 държави членки (Белгия, Чехия, Хърватия, Италия, Унгария, Португалия) и Обединеното кралство за постигане на напредък в областта на цифровите иновации, по-специално в малките или селските училища и за учениците в неравностойно социално положение. Вторият проект iHub4Schools ще продължи до юни 2023 г. и ще ускори цифровите иновации в училищата благодарение на създаването на регионални иновационни центрове и модел на наставничество. Ще участват 600 учители в 75 училища, а центровете ще бъдат създадени в 5 държави (Естония, Литва, Финландия, Обединеното кралство, Грузия). Италия и Норвегия също ще се възползват от схемата за наставничество.