Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Komisija izveido kultūras mantojuma digitālās saglabāšanas centru un sāk projektus digitālās inovācijas atbalstam skolās

Šonedēļ Komisija izveidoja Eiropas kompetenču centru, kura mērķis ir saglabāt un saglabāt Eiropas kultūras mantojumu. Centram, kas darbosies trīs gadus, no programmas “Apvārsnis 2020” ir piešķirti līdz 3 miljoniem eiro. Tā izveidos sadarbības digitālo telpu kultūras mantojuma saglabāšanai un nodrošinās piekļuvi datu krātuvēm, metadatiem, standartiem un pamatnostādnēm.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Itālijā koordinē grupu, ko veido 19 saņēmēji no 11 ES dalībvalstīm, Šveices un Moldovas. Šodien Komisija ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” starpniecību ir sākusi arī divus projektus digitālās izglītības atbalstam, katram projektam piešķirot līdz 1 miljonam eiro. Pirmais projekts Mensi ir vērsts uz darbaudzināšanu skolu uzlabošanai, un tas turpināsies līdz 2023. gada februārim. Mensi mērķis ir mobilizēt 120 skolas 6 dalībvalstīs (Beļģijā, Čehijā, Horvātijā, Itālijā, Ungārijā, Portugālē) un Apvienotajā Karalistē, lai veicinātu digitālo inovāciju, jo īpaši mazās vai lauku skolās un sociāli nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem. Otrais projekts “iHub4Schools” turpināsies līdz 2023. gada jūnijam un paātrinās digitālo inovāciju skolās, pateicoties reģionālo inovācijas centru izveidei un mentorēšanas modelim. Piedalīsies 600 skolotāju no 75 skolām, un centri tiks izveidoti 5 valstīs (Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Apvienotajā Karalistē, Gruzijā). Arī Itālija un Norvēģija gūs labumu no mentorēšanas shēmas.