Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Komisja ustanawia centrum cyfrowej ochrony dziedzictwa kulturowego i uruchamia projekty wspierające innowacje cyfrowe w szkołach

W tym tygodniu Komisja uruchomiła europejskie centrum kompetencji mające na celu zachowanie i zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Centrum, które będzie działać przez okres trzech lat, otrzymało z programu „Horyzont 2020” do 3 mln EUR. Stworzy ona opartą na współpracy przestrzeń cyfrową na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zapewni dostęp do repozytoriów danych, metadanych, norm i wytycznych.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare we Włoszech koordynuje działania zespołu 19 beneficjentów pochodzących z 11 państw członkowskich UE, Szwajcarii i Mołdawii. Komisja uruchomiła dziś również dwa projekty mające na celu wsparcie edukacji cyfrowej, o wartości do 1 mln euro w ramach programu „Horyzont 2020”. Pierwszy projekt, Mensi, koncentruje się na mentoringu na rzecz doskonalenia szkół i będzie realizowany do lutego 2023 r. Celem Mensi jest zmobilizowanie 120 szkół w 6 państwach członkowskich (Belgia, Czechy, Chorwacja, Włochy, Węgry, Portugalia) i Zjednoczonego Królestwa do wspierania innowacji cyfrowych, w szczególności w małych szkołach lub szkołach wiejskich oraz dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej. Drugi projekt, iHub4Schools, będzie realizowany do czerwca 2023 r. i przyspieszy innowacje cyfrowe w szkołach dzięki utworzeniu regionalnych centrów innowacji i modelu mentoringu. W 75 szkołach weźmie udział 600 nauczycieli, a centra zostaną utworzone w pięciu krajach (Estonia, Litwa, Finlandia, Wielka Brytania, Gruzja). Włochy i Norwegia również skorzystają z programu mentoringu.