Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Retsakt om digitale tjenester: Kommissionen vejleder onlineplatforme og søgemaskiner om offentliggørelse af brugernumre i EU

Kommissionen har i dag offentliggjort ikkebindende retningslinjer for at hjælpe onlineplatforme og søgemaskiner inden for anvendelsesområdet for retsakten om digitale tjenester med at opfylde deres krav om at indberette brugernumre i EU senest den 17. februar 2023 og mindst hver sjette måned derefter.

slide with text Digital Services Act

European Commission

Kommissionen udsteder denne vejledning for at bistå onlineplatforme og onlinesøgemaskiner med praktiske spørgsmål om bestemmelserne i retsakten om digitale tjenester vedrørende kravet om at offentliggøre brugernumre. Hvis de offentliggjorte brugertal viser, at de når ud til mere end 10 % af EU's befolkning (45 mio. brugere), kan Kommissionen udpege dem som meget store onlineplatforme eller meget store onlinesøgemaskiner. Det betyder, at de henholdsvis vil være underlagt yderligere forpligtelser, såsom at foretage en risikovurdering og træffe tilsvarende risikobegrænsende foranstaltninger, som fremhævet her.

Retsakten om digitale tjenester, der trådte i kraft den 16. november 2022, er EU's skelsættende sæt regler, der har til formål at fremme et sikrere og mere ansvarligt onlinemiljø, som finder anvendelse på alle digitale tjenester, der forbinder forbrugere med varer, tjenesteydelser eller indhold. Det skaber omfattende nye forpligtelser for onlineplatforme til at mindske skader og imødegå risici online, indfører en stærk beskyttelse af brugernes rettigheder online og placerer digitale platforme under en unik ny ramme for gennemsigtighed og ansvarlighed. 

Flere oplysninger