Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha: Cuireann an Coimisiún treoir ar fáil d’ardáin ar líne agus d’innill chuardaigh maidir le huimhreacha úsáideoirí a fhoilsiú san Aontas

Inniu, d’fhoilsigh an Coimisiún treoir neamhcheangailteach chun cabhrú le hardáin ar líne agus innill chuardaigh a thagann faoi raon feidhme an Ghnímh um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) a gceanglas uimhreacha úsáideoirí a thuairisciú san Aontas a chomhlíonadh, faoin 17 Feabhra 2023 ar a dhéanaí, agus uair amháin ar a laghad gach sé mhí ina dhiaidh sin.

slide with text Digital Services Act

European Commission

Tá an treoir seo á heisiúint ag an gCoimisiún chun cúnamh a thabhairt d’ardáin ar líne agus d’innill chuardaigh ar líne le ceisteanna praiticiúla faoi fhorálacha DSA a bhaineann leis an gceanglas uimhreacha úsáideoirí a fhoilsiú. Má léiríonn na huimhreacha úsáideora foilsithe go sroicheann siad níos mó ná 10 % de dhaonra an Aontais (45 mhilliún úsáideoir), féadfaidh an Coimisiún iad a ainmniú mar ardáin an-mhór ar líne (VLOPanna) nó mar innill chuardaigh an-mhór ar líne (VLOSEanna). Ciallaíonn sé sin go mbeidís faoi réir oibleagáidí breise faoi seach, amhail measúnú riosca a dhéanamh agus bearta maolaithe riosca comhfhreagracha a dhéanamh, a léirítear anseo.

Is é atá in DSA, a tháinig i bhfeidhm an 16 Samhain 2022, tacar suntasach rialacha an Aontais arb é is aidhm dóibh timpeallacht ar líne níos sábháilte agus níos cuntasaí a chothú, timpeallacht a bhfuil feidhm aige maidir leis na seirbhísí digiteacha uile a nascann tomhaltóirí le hearraí, seirbhísí nó ábhar. Cruthaíonn sé oibleagáidí nua cuimsitheacha d’ardáin ar líne chun díobháil a laghdú agus chun dul i ngleic le rioscaí ar líne, tugtar isteach cosaintí láidre do chearta úsáideoirí ar líne, agus cuireann sé ardáin dhigiteacha faoi chreat uathúil nua trédhearcachta agus cuntasachta. 

Tuilleadh eolais