Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Akt o digitalnih storitvah: Komisija zagotavlja smernice za spletne platforme in iskalnike o objavi uporabniških številk v EU

Komisija je danes objavila nezavezujoče smernice, da bi spletnim platformam in iskalnikom, ki spadajo na področje uporabe akta o digitalnih storitvah, pomagala izpolniti zahtevo po poročanju o uporabniških številkah v EU, in sicer najpozneje do 17. februarja 2023, nato pa vsaj vsakih šest mesecev.

slide with text Digital Services Act

European Commission

Komisija izdaja te smernice, da bi spletnim platformam in spletnim iskalnikom pomagala pri praktičnih vprašanjih o določbah akta o digitalnih storitvah v zvezi z zahtevo po objavi uporabniških številk. Če objavljene številke uporabnikov pokažejo, da dosežejo več kot 10 % prebivalstva EU (45 milijonov uporabnikov), jih lahko Komisija določi kot zelo velike spletne platforme ali zelo velike spletne iskalnike (VLOSE). To pomeni, da bi zanje veljale dodatne obveznosti, kot sta ocena tveganja in sprejetje ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja, izpostavljenih tukaj.

Akt o digitalnih storitvah, ki je začel veljati 16. novembra 2022, je prelomni sklop pravil EU, katerih cilj je spodbujati varnejše in odgovornejše spletno okolje, ki se uporablja za vse digitalne storitve, ki potrošnike povezujejo z blagom, storitvami ali vsebinami. Uvaja celovite nove obveznosti za spletne platforme, da zmanjšajo škodo in preprečijo tveganja na spletu, uvaja močno zaščito pravic uporabnikov na spletu ter digitalne platforme postavlja v edinstven nov okvir za preglednost in odgovornost. 

Več informacij