Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

L-att dwar is-Servizzi Diġitali: Il-Kummissjoni tipprovdi gwida għall-pjattaformi online u l-magni tat-tiftix dwar il-pubblikazzjoni tan-numri tal-utenti fl-UE

Illum, il-Kummissjoni ppubblikat gwida mhux vinkolanti biex tgħin lill-pjattaformi online u lill-magni tat-tiftix fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA) jikkonformaw mar-rekwiżit tagħhom li jirrapportaw in-numri tal-utenti fl-UE, sa mhux aktar tard mis-17 ta’ Frar 2023, u mill-inqas darba kull sitt xhur wara.

slide with text Digital Services Act

European Commission

Il-Kummissjoni qed toħroġ din il-gwida biex tassisti lill-pjattaformi online u lill-magni tat-tiftix online b’mistoqsijiet prattiċi dwar id-dispożizzjonijiet tad-DSA rigward ir-rekwiżit li jiġu ppubblikati n-numri tal-utenti. Jekk in-numri tal-utenti ppubblikati juru li jilħqu aktar minn 10 % tal-popolazzjoni tal-UE (45 miljun utent), il-Kummissjoni tista’ tiddeżinjahom bħala pjattaformi online kbar ħafna (VLOPs) jew magni tat-tiftix kbar ħafna (VLOSEs). Dan ifisser li huma jkunu soġġetti rispettivament għal obbligi addizzjonali, bħal valutazzjoni tar-riskju u t-teħid ta’ miżuri korrispondenti ta’ mitigazzjoni tar-riskju, enfasizzati hawnhekk.

Id-DSA, li daħal fis-seħħ fis-16 ta’ Novembru 2022, huwa s-sett storiku ta’ regoli tal-UE li għandhom l-għan li jrawmu ambjent online aktar sikur u aktar responsabbli li japplika għas-servizzi diġitali kollha li jgħaqqdu lill-konsumaturi ma’ oġġetti, servizzi, jew kontenut. Dan joħloq obbligi komprensivi ġodda għall-pjattaformi online biex inaqqsu l-ħsarat u jiġġieldu r-riskji online, jintroduċi protezzjonijiet b’saħħithom għad-drittijiet tal-utenti online, u jqiegħed il-pjattaformi diġitali taħt qafas uniku ġdid ta’ trasparenza u responsabbiltà. 

Aktar informazzjoni