Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredbånd i Malta

Maltas bredbåndspolitik er teknologineutral og fremmer et konkurrencepræget marked.

    Maltas flag

Oversigt over udviklingen af bredbånd i Malta

Malta har allerede nået målet om 100 % bredbåndsdækning med 30 Mbps. 2020-målet for 50 % af husstande med abonnementer på over 100 Mbps blev behandlet i strategien for det digitale Malta 2014-2020.

National bredbåndsstrategi og politik

Ansvarlige myndigheder

  • Området bredbåndsudvikling henhører under premierministerens kontor.
  • Maltas Informationsteknologiagentur er den centrale drivkraft for informations- og kommunikationsteknologipolitik, -programmer og -initiativer inden for regeringen.
  • Den nationale tilsynsmyndighed for elektronisk kommunikation og frekvensforvaltning er Malta Communications Authority (MCA). Gennem sin del af informationssamfundet gennemfører MCA en række foranstaltninger til stimulering af efterspørgslen, der har til formål at øge udbredelsen af superhurtige bredbåndstjenester. Dette omfatter at sætte folk i stand til at have færdigheder og bevidsthed om, hvordan internettet kan bruges, f.eks. til at opnå en bedre livskvalitet, gennem personaliserede oplysninger om eGov-portaler, e-handel og internetbank og faciliteter til sundhed og social pleje. Desuden har MCA en række initiativer med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV'er) til støtte for økonomisk vækst. Dette omfatter fremme af cloud computing som virksomhedsinnovator/enabler, mentorordninger, uddannelse og rådgivning, der specifikt er rettet mod brug af digitalt baserede teknologier og andre fokuserede aktiviteter til støtte for virksomhedsvækst, navnlig blandt SMV'er.

Hovedformålet med bredbåndsudvikling

Malta har offentliggjort strategien for det digitale Malta 2014-2020. Maltas prioriterede aktiviteter er yderligere etablering af bredbåndsinfrastruktur. Maltas strategi sigter mod at sikre 100 % dækning med 30 Mbps og 50 % udnyttelsesgrad for 100 Mbps inden 2020. Gennemførelsen af denne nationale politik omfatter teknologineutralitet og et konkurrencepræget miljø. Maltas digitale strategi lægger vægt på både udbuds- og efterspørgselsrelaterede aspekter i forbindelse med netudrulning, deling af eksisterende infrastruktur samt fremme af IPv6 som forberedelse til tingenes internet (IoT).

Maltas nye digitale strategi, der omfatter den nationale bredbåndsplan, er under udarbejdelse, og offentliggørelsen heraf er forsinket.

Data om udvikling af bredbånd og teknologier i Malta

For de seneste data om bredbåndsdækning, abonnementer og penetrationer, dækning af forskellige bredbåndsteknologier og omkostninger tjek resultattavlens rapporter og landerapporterne fra indekset for den digitale økonomi og samfundet (DESI).

Frekvenstildelinger til trådløst bredbånd

Nærmere oplysninger om harmoniserede frekvenstildelinger findes i Det Europæiske 5G-observatorium.

Nationale og EU-publikationer og pressedokumenter

Engelsk

Kontaktoplysninger

BCO Malta (det nationale kompetencekontor for bredbånd): Maltas kommunikationsmyndighed

Adresse: Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana, FRN 1913, Malta Kontakt via e-mail Telefon: + 35 6 9943 4552 Websted

Premierministerens kontor, statssekretær for finansielle tjenesteydelser, den digitale økonomi og innovation

Adresse: Auberge de Castille, Valletta VLT 1061, Malta Kontakt via e-mail Telefon: + 356 2200 1467 hjemmeside

Malta Information Technology Agency

Adresse: Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR 9010, Malta Kontakt via e-mail Telefon: + 35 621 23 47 10 Websted

Seneste nyheder

Ansøg om de europæiske bredbåndspriser 2023

Den europæiske bredbåndspris 2023 sætter fokus på projekter, der leder os ind i Europas digitale årti. De projekter, der giver adgang til gigabitkonnektivitet og 5G-tjenester, har den sidste chance for at ansøge om priserne senest den 15. september.

BROCHURE |
Netværket af europæiske kompetencekontorer for bredbånd i 2022-23: Aktivitetsrapport

Europas netværk af bredbåndskompetencekontorer samarbejder hvert år med Europa-Kommissionen om at opbygge kapacitet og fremskynde udbredelsen af højhastighedsbredbånd til alle borgere i og uden for EU. Aktivitetsrapporten for 2022-23 præsenterer de vigtigste aktiviteter, fokusområder og højdepunkter fra det forløbne år.

Se også

Det store billede

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Se også

Bredbånd i Sverige

Sveriges nationale bredbåndsplan, der blev vedtaget i 2016, har en vision om et fuldt forbundet Sverige og har mål for både mobildækning og højhastighedsbredbåndsforbindelser for husholdninger og virksomheder.

Bredbånd i Spanien

Digital konnektivitet og 5G-udrulning er blandt de ti strategiske prioriteter i Spaniens digitale 2025-dagsorden.

Bredbånd i Slovakiet

Slovakiet har sat sig det langsigtede mål at give alle husstande adgang til ultrahurtigt internet senest i 2030.

Bredbånd i Rumænien

Rumæniens bredbåndsplan fokuserer på at opbygge et nationalt bredbåndsnet som et første skridt i retning af at nå EU's konnektivitetsmål.

Bredbånd i Portugal

Dagsordenen Portugal Digital sigter mod at udvikle en digital infrastruktur, der gør det muligt for borgerne at udnytte de nye muligheder, som teknologierne giver.

Bredbånd i Polen

Polens nationale bredbåndsplan 2025 er i overensstemmelse med EU's mål for gigabitsamfundet.

Bredbånd i Holland

Alle husstande i Nederlandene bør have mulighed for at få adgang til bredbåndsnet på mindst 100 Mbps, og langt de fleste bør udnytte 1 Gbps senest i 2023.

Bredbånd i Luxembourg

Udvikling af en kommunikationsinfrastruktur med et mål om gigabitbredbåndsadgang i hele landet er en af prioriteterne i Luxembourgs regeringsprogram.

Bredbånd i Litauen

Litauen sigter mod at levere 100 Mbps senest i 2027 til landdistrikterne samt støtte gigabitsamfundets mål 2025.

Bredbånd i Italien

Den italienske strategi for ultrabredbånd mod gigabitsamfundet har til formål at give gigabitforbindelser til alle inden 2026.

Bredbånd i Irland

Ifølge den nationale bredbåndsplan for Irland vil alle lokaler i Irland senest i 2026 have adgang til højhastighedsbredbånd.

Bredbånd i Ungarn

Ungarns udkast til national digitaliseringsstrategi 2021-2030 sigter mod at nå et mål om, at 95 % af husstandene skal være omfattet af gigabitnet senest i 2030.

Bredbånd i Grækenland

Den græske Digital Transformation Bible 2020-2025 fremhæver konnektivitet som en af de fem strategiske akser og anerkender Gigabit Society 2025-målene.

Bredbånd i Tyskland

Koalitionsaftalen fra 2021, den digitale strategi og den tyske forbundsregerings gigabitstrategi 2022 prioriterer den landsdækkende forsyning af FTTH- og 5G-netværk.

Bredbånd i Frankrig

Det nationale bredbåndsprogram France Très Haut Débit sætter et mål om hurtig bredbåndsadgang for alle husstande senest i 2022 og fiber for alle inden 2025.

Bredbånd i Finland

De finske myndigheder går ind for en konkurrencebaseret, fiberbaseret netudrulning, der bistås af offentlige midler til underforsynede områder, og rådgivning til lokale kommuner om, hvordan bredbåndsnet kan etableres.

Bredbånd i Estland

Estland har etableret grundlæggende bredbåndsdækning i hele landet. Den estiske digitale dagsorden fastsætter ambitiøse mål for 2030.

Bredbånd i Danmark

En række politiske initiativer, der sigter mod landsdækkende fastnet- og mobilbredbåndsdækning, understøtter danske bredbåndsmål. Regeringen arbejder for at gøre Danmark til en digital frontløber ved at skabe et fundament for danske virksomheders udnyttelse af digitale...

Bredbånd i Tjekkiet

Den nationale plan for udvikling af netværk med meget høj kapacitet, der blev godkendt i marts 2021, fastlægger Den Tjekkiske Republiks strategiske tilgang til opførelsen af VHCN.

Bredbånd på Cypern

Cyperns bredbåndsplan fastsætter strategiske mål for 2021-2025 og omfatter lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige indgreb samt praktisk støtte til udvikling af bredbåndsinfrastruktur.

Bredbånd i Kroatien

Kroatiens nationale plan for bredbåndsudvikling 2021-2027 opfylder målene for det europæiske gigabitsamfund 2025 og delvis de digitale mål for 2030.

Bredbånd i Belgien

Belgiens bredbåndsstrategi er indarbejdet i en bredere politisk strategi Digital Belgium. Formålet med den nationale plan for fast og mobilt bredbånd er at fjerne de resterende hvide områder, hvor højhastighedstjenester ikke er tilgængelige. Ved at sænke omkostningerne og...

Bredbånd i Østrig

Østrigs bredbåndsstrategi fokuserer på den landsdækkende forsyning af gigabitforbindelser (faste og mobile) inden 2030.