Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredbånd i Malta

Maltas bredbåndspolitik er teknologineutral og fremmer et konkurrencepræget marked.

    Maltas flag

Oversigt over udviklingen af bredbånd i Malta

Malta Dieitali 2022-2027 fokuserer på den omstilling, der er nødvendig gennem det digitale aspekt, og som sigter mod et bedre samfund og en blomstrende økonomi.

National bredbåndsstrategi og -politik

Ansvarlige myndigheder

Hovedmål for udvikling af bredbånd

Malta Dieitali 2022-2027 bygger på de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af Maltas foregående strategi for det digitale Malta 2014-2020. Visionen er at etablere digital som den vigtigste drivkraft for den transformation, der kræves for at:

  • Gør maltesiske borgeres liv bedre, gør det muligt for virksomhederne at trives og gøre offentlige tjenester mere tilgængelige.
  • Opnå økonomisk vækst gennem innovation og yderligere strategisk fokus på specifikke samfundsmæssige og økonomiske områder af betydning.

Den digitale dimension betragtes som drivkraften for omstilling, der fører til et bedre samfund og en blomstrende økonomi. Et af strategiens mål på højt plan er at prioritere investeringer i tekniske og infrastrukturelle digitale kapaciteter. Regulering og lovgivning, infrastruktur og finansiering betragtes som generiske strategiske katalysatorer for den digitale omstilling. En af de planlagte foranstaltninger er at støtte fortsatte investeringer i lokal og international digital konnektivitet, give bredere adgang til internettet og styrke Maltas nationale infrastrukturs modstandsdygtighed.Malta Ditali er afhængig af en markedsdrevet tilgang, som synes gennemførlig i betragtning af den høje befolkningstæthed.

Maltas IT-agentur (MITA) offentliggjorde sin digitale MITA-strategi 2021-2023. Strategien har bl.a. til formål at styrke centrale tjenester og konnektivitet med hensyn til modstandsdygtighed, sikkerhed og afskedigelse.

Malta udsendte i 2018 en national køreplan for UHF-båndet mellem 470 og 790 MHz samt et debatoplæg og en undersøgelse af 5G-efterspørgsel og fremtidige forretningsmodeller. På vej mod en gennemførlig 5G-udrulning i 2019 med henvisninger til Gigabit Societys 5G-mål.

I Maltas genopretnings- og resiliensplan er der afsat 67,6 mio. EUR (26 %) til den digitale omstilling. En stor del heraf forventes at bidrage til målene for det digitale årti. Men ingen af genopretnings- og resiliensplanens foranstaltninger er dedikeret til mål for digital infrastruktur.

Data om bredbåndsudvikling og -teknologier i Malta

For de seneste data om bredbåndsdækning, abonnementer og udbredelse, dækning af forskellige bredbåndsteknologier og omkostninger, se resultattavlerapporterne og landerapporterne fra indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI).

Frekvenstildelinger til trådløst bredbånd

Nærmere oplysninger om harmoniserede frekvenstildelinger findes i Det Europæiske 5G-observatorium.

Nationale publikationer og EU-publikationer og pressedokumenter

Engelsk

Kontaktoplysninger

BCO Malta (nationalt bredbåndskompetencekontor): Maltas kommunikationsmyndighed

Adresse: Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana, FRN 1913, Malta
Kontakt via e-mail
Telefon: + 35 6 9943 4552 Websted

Premierministerens kontor, statssekretær for finansielle tjenesteydelser, digital økonomi og innovation

Adresse: Auberge de Castille, Valletta VLT 1061, Malta
Kontakt via e-mail
Telefon: + 356 2200 1467 Websted

Maltas Informationsteknologiagentur

Adresse: Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR 9010, Malta
Kontakt via e-mail
Telefon: + 35 621 23 47 10 Websted

Seneste nyt

EU39 når 70 % FTTH/B dækning ifølge FTTH Europarådet

Ifølge Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) Market Panorama nåede EU39 (27 EU-medlemsstater, Det Forenede Kongerige, 4 SNG-lande, Island, Israel, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz og Tyrkiet) 70 % FTTH/B dækningsgrad, 244 millioner boliger passerede og 121 millioner FTTH/B abonnenter pr. september 2023.

BROCHURE |
Håndbog om investeringer i bredbånd

Denne håndbog har til formål at hjælpe offentlige myndigheder med at planlægge, gennemføre og overvåge bredbåndsprojekter inden for deres område.

Se også

Det store billede

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Se også

Bredbånd i Sverige

Sveriges nationale bredbåndsplan, der blev vedtaget i 2016, har visionen om et helt forbundet Sverige og har mål for både mobildækning og højhastighedsbredbåndsforbindelser for husholdninger og virksomheder.

Bredbånd i Spanien

Digital konnektivitet og udrulning af 5G er blandt de ti strategiske prioriteter i Spaniens digitale 2025-dagsorden.

Bredbånd i Slovenien

Slovenien vælger teknologisk neutralitet og markedsdynamik i forbindelse med udvikling af bredbåndsnet, navnlig infrastruktur- og tjenestebaseret konkurrence.

Bredbånd i Slovakiet

Slovakiet har fastsat det langsigtede mål om at give alle husstande adgang til ultrahurtigt internet senest i 2030.

Bredbånd i Rumænien

Rumænien fokuserer på at opbygge et nationalt bredbåndsnet som et skridt i retning af at nå EU's konnektivitetsmål.

Bredbånd i Portugal

Den digitale dagsorden for Portugal og den nationale strategi for konnektivitet i elektroniske kommunikationsnet med meget høj kapacitet for 2023-2030 former udviklingen af en digital infrastruktur i Portugal.

Bredbånd i Polen

Polens nationale bredbåndsplan 2025 er i overensstemmelse med EU's mål for gigabitsamfundet.

Bredbånd i Holland

Alle husstande i Nederlandene bør have mulighed for at få adgang til bredbåndsnet på mindst 100 Mbps, og langt de fleste bør udnytte 1 Gbps senest i 2023.

Bredbånd i Luxembourg

Udvikling af en kommunikationsinfrastruktur med et mål om adgang til gigabitbredbånd i hele landet er en af prioriteterne i Luxembourgs regeringsprogram.

Bredbånd i Litauen

Litauen sigter mod at levere 100 Mbps inden 2027 til landdistrikterne samt støtte gigabitsamfundets mål for 2025.

Bredbånd i Letland

Letland støtter gigabitsamfundets mål og sigter mod 100 Mbps, der kan opgraderes til gigabit, for by- og landområder samt 5G-dækning for alle store byområder.

Bredbånd i Italien

Den italienske strategi for ultrabredbånd mod gigabitsamfundet har til formål at give gigabitforbindelser til alle inden 2026.

Bredbånd i Irland

Ifølge den nationale bredbåndsplan for Irland vil alle lokaler i Irland senest i 2026 have adgang til højhastighedsbredbånd.

Bredbånd i Ungarn

Ungarns nationale digitaliseringsstrategi 2021-2030 har til formål at nå et mål om, at 95 % af de husstande, der er omfattet af gigabitnetværk, senest i 2030 skal nå målet.

Bredbånd i Grækenland

Den nationale bredbåndsplan 2021-2027 fremmer anvendelsen af fast net med meget høj kapacitet og 5G-net. Den græske Digital Transformation Bible 2020-2025 fremhæver konnektivitet som en af ​​de fem strategiske akser og anerkender Gigabit Society 2025-målene.

Bredbånd i Tyskland

Koalitionsaftalen fra 2021, den digitale strategi og den tyske forbundsregerings gigabitstrategi 2022 prioriterer den landsdækkende forsyning af FTTH- og 5G-netværk.

Bredbånd i Frankrig

Det nationale bredbåndsprogram France Très Haut Débit sætter et mål om hurtig bredbåndsadgang for alle husstande senest i 2022 og fiber for alle inden 2025.

Bredbånd i Finland

De finske myndigheder går ind for en konkurrencedrevet, fiberbaseret netudrulning, der støttes af offentlige midler til underforsynede områder og rådgivning til lokale kommuner om etablering af bredbåndsnet.

Bredbånd i Estland

Estland har etableret grundlæggende bredbåndsdækning i hele landet. Den estiske digitale dagsorden fastsætter ambitiøse mål for 2030.

Bredbånd i Danmark

En række politiske tiltag med sigte på landsdækkende fast- og mobil bredbåndsdækning understøtter danske bredbåndsmål. Regeringen arbejder for at gøre Danmark til en digital frontløber ved at skabe et fundament for danske virksomheder til at udnytte digitale teknologier.

Bredbånd i Tjekkiet

Den nationale plan for udvikling af netværk med meget høj kapacitet, der blev godkendt i marts 2021, fastlægger Den Tjekkiske Republiks strategiske tilgang til opførelsen af VHCN.

Bredbånd på Cypern

Cyperns bredbåndsplan fastsætter strategiske mål for 2021-2025 og omfatter lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige indgreb samt praktisk støtte til udvikling af bredbåndsinfrastruktur.

Bredbånd i Kroatien

Kroatiens nationale plan for bredbåndsudvikling 2021-2027 opfylder målene for det europæiske gigabitsamfund 2025 og delvis de digitale mål for 2030.

Bredbånd i Belgien

Belgiens bredbåndsstrategi er indarbejdet i en bredere politisk strategi Digital Belgium. Formålet med den nationale plan for fast og mobilt bredbånd er at fjerne de resterende hvide områder, hvor højhastighedstjenester ikke er tilgængelige. Ved at sænke omkostningerne og...

Bredbånd i Østrig

Østrigs bredbåndsstrategi fokuserer på den landsdækkende levering af gigabitforbindelser (faste og mobile) inden 2030.