Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Støtte til udrulning af bredbånd

Europa-Kommissionen støtter EU's virksomheder, projektledere og myndigheder i at øge netværksdækningen for at nå EU's mål for gigabitsamfundet.

©Den Europæiske Union

fix-empty

EU's bredbåndsstrategi

Bredbånd Europa fremmer Kommissionens strategi for konnektivitet for et europæisk gigabitsamfund senest i 2025 samt visionen i det digitale årti for Europas digitale omstilling inden 2030 om at forbinde europæiske borgere og virksomheder med netværk med meget høj kapacitet, hvilket vil muliggøre innovative produkter, tjenester og applikationer for alle borgere og virksomheder i hele EU.

Denne Gigabit Society vision for 2025 bygger på tre overordnede strategiske mål:

  • Gigabitkonnektivitet for alle de vigtigste socioøkonomiske drivkræfter
  • uafbrudt 5G-dækning for alle byområder og større landtransportveje
  • adgang til konnektivitet, der tilbyder mindst 100 Mbps for alle europæiske husstande.

Ambitionen for det digitale årti er, at inden 2030:

  • alle europæiske husstande er omfattet af et gigabitnetværk
  • alle befolkede områder er dækket af 5G.

Støtte til udrulning af bredbånd

EU's virksomheder, nationale, regionale og lokale myndigheder og projektledere, der arbejder med bredbåndsudbredelse, spiller en central rolle med hensyn til at nå EU's konnektivitetsmål. EU støtter udbredelsen af nettet ved at tilbyde vejledning, lette udveksling af bedste praksis og informere borgerne om nettilgængeligheden på deres område. Projektledere kan finde flere oplysninger på webstedet samt henvise til netværket af bredbåndskompetencekontorer (BCO'er), som samler eksperter for at drøfte og dele teknisk support til bredbåndsudbredelse. Landdistrikter og fjerntliggende områder er en særlig udfordring for at tiltrække investeringer i bredbåndsnet. Bredbåndshåndbogen for landdistrikter og fjerntliggende områder hjælper politiske beslutningstagere og ledere af bredbåndsprojekter med at udrulle højhastighedsnet i udfordrende områder.

Tilslutning af bredbåndsfonden i Europa

I 2017 lancerede Kommissionen sammen med Den Europæiske Investeringsbank fonden til udvikling af bredbåndsnetinfrastruktur på tværs af underforsynede områder af Europa. Under Connecting Europe-faciliteten investerede Kommissionen 100 mio. EUR i fonden. Fonden kombinerer private og offentlige investeringer for at støtte finansieringen af mindre bredbåndsprojekter med højere risiko. Projekterne vil hjælpe Kommissionen med at nå konnektivitetsmålene gennem projekter, der gennemføres af nystartede virksomheder og små virksomheder, ved at anvende den bedst præsterende, tilgængelige teknologi i underforsynede områder. Læs mere om fonden

Seneste nyheder

EVENT |
Moldova og Ukraine: sikring af bæredygtig konnektivitet

Netværket af bredbåndskompetencekontorer (BCO'er) er på vegne af Europa-Kommissionen glad for at være vært for et særligt BCO-onlinemøde, der har til formål at sikre bæredygtig konnektivitet i Moldova og Ukraine.

NEWS ARTICLE |
Vindere af den europæiske bredbåndspris 2023

Projekter fra hele Europa, der leverer konnektivitet med meget høj kapacitet til borgerne, ansøgte om de europæiske bredbåndspriser 2023. De fem vindere blev bekendtgjort og tildelt af Europa-Kommissionen ved ceremonien i Bruxelles den 21. november.

EVENT |
BCO-netværkets årlige konference i 2023

Den årlige konference for netværket af europæiske bredbåndskompetencekontorer (BCO) giver en enestående mulighed for indgående drøftelser og netværkssamarbejde.

Se også

Det store billede

Konnektivitet

EU's mål er, at Europa skal være det mest netforbundne kontinent senest i 2030.

Grav dybere

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Bredbåndsordliste

Dette er en ikke-udtømmende liste over vilkår, der er relevante for bredbånd.

Se også

Åbent internet

EU-reglerne knæsætter princippet om åben internetadgang: internettrafik skal behandles uden forskelsbehandling, blokering, blokering eller prioritering.

IKT og standardisering

IKT-specifikationer sikrer, at produkter kan forbindes og fungere sammen, fremme innovation og holde IKT-markederne åbne og konkurrencedygtige.

Værktøjskassen til forbindelse

Værktøjskassen til konnektivitet giver vejledning i udrulning af fiber- og 5G-net. Disse netværk vil give betydelige økonomiske muligheder.

Radiospektrum: grundlaget for trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation via offentlige eller private net bruger radiospektrum, dvs. en række radiobølger, til at transportere information. En sådan kommunikation kan være mellem mennesker, mennesker og maskiner eller systemer ("ting" mere generelt) eller mellem ting. I den...

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte den digitale omstilling.

112: EU's nødnummer

Har du brug for hjælp? 112 er dit livreddende nummer! 112 er det europæiske alarmnummer, som er gratis tilgængeligt overalt i EU.

Satellitbredbånd

Der er adgang til satellitbaseret bredbånd for at sikre hurtig internetforbindelse i alle EU-lande.