Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Støtte til udrulning af bredbånd

Europa-Kommissionen støtter EU's virksomheder, projektledere og myndigheder i at øge netværksdækningen for at nå EU's mål for gigabitsamfundet.

©Den Europæiske Union

fix-empty

EU's bredbåndsstrategi

Bredbånd i Europa fremmer Kommissionens strategi for konnektivitet med henblik på et europæisk gigabitsamfund senest i 2025 samt den vision, der er fastsat i det digitale årti for Europas digitale omstilling senest i 2030, om at forbinde europæiske borgere og virksomheder med net med meget høj kapacitet, hvilket vil muliggøre innovative produkter, tjenester og applikationer for alle borgere og virksomheder i hele EU.

Denne vision for gigabitsamfundet for 2025 bygger på tre strategiske hovedmål:

  • gigabitkonnektivitet for alle de vigtigste socioøkonomiske drivkræfter
  • uafbrudt 5G-dækning i alle byområder og større landtransportveje
  • adgang til konnektivitet, der tilbyder mindst 100 Mbps for alle europæiske husstande.

Ambitionen for det digitale årti er, at vi inden 2030:

  • alle europæiske husstande er omfattet af et gigabitnetværk
  • Alle befolkede områder er dækket af 5G.

Støtte til udrulning af bredbånd

Virksomheder i EU, nationale, regionale og lokale myndigheder og projektledere, der arbejder med udbredelse af bredbånd, spiller en central rolle med hensyn til at nå EU's konnektivitetsmål. EU støtter udrulningen af net ved at tilbyde vejledning, lette udvekslingen af bedste praksis og informere borgerne om nettilgængeligheden i deres område. Projektlederne kan finde flere oplysninger på webstedet og henvise til netværket af bredbåndskompetencekontorer, som samler eksperter for at drøfte og dele teknisk støtte til etablering af bredbånd. Landdistrikter og fjerntliggende områder er en særlig udfordring med hensyn til at tiltrække investeringer i bredbåndsnet.

Bredbåndsinvesteringshåndbogen hjælper offentlige myndigheder med at planlægge, gennemføre og overvåge bredbåndsprojekter på deres område. Den omhandler etablering af adgangs- og backhaulsegmenter i faste bredbåndsnet og indførelse af bredbåndstjenester.

Bredbåndshåndbogen for landdistrikter og fjerntliggende områder hjælper politiske beslutningstagere og ledere af bredbåndsprojekter med at udrulle højhastighedsnet i udfordrende områder.

Den ajourførte undersøgelse af de nationale bredbåndsplaner i EU-27 giver et overblik over de konnektivitetsforanstaltninger i medlemsstaterne, der er fastlagt i de nationale bredbåndsplaner, og en gennemførlighedsvurdering af opfyldelsen af målene i den digitale dagsorden for Europa 2020 og gigabitsamfundet 2025.

Connecting Europe-Bredbåndsfonden og CEF Digital

Et program, der er dedikeret til konnektivitet, er Connecting Europe-faciliteten (CEF), som støtter udbredelsen af bredbånd via to finansielle instrumenter: Connecting Europe-bredbåndsfonden (CEBF, egenkapital) og CEF-låneinstrumentet. Connecting Europe-bredbåndsfonden stiller egenkapital og kvasiegenkapital til rådighed for mindre, mere risikobetonede bredbåndsprojekter, som ikke har tilstrækkelig adgang til finansiering, i (underforsynede) forstadsområder og landdistrikter. CEBF er en egenkapitalfond på 420 mio. EUR, og CEF's låneinstrument stiller ca. 17 mio. EUR til rådighed i form af lån. Den digitale del af Connecting Europe-faciliteten (CEF Digital) vil støtte og katalysere både offentlige og private investeringer i infrastrukturer til digital konnektivitet mellem 2021 og 2027.

Seneste nyheder

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

REPORT / STUDY |
Ajourført studie om nationale bredbåndsplaner i EU-27

Den ajourførte undersøgelse af de nationale bredbåndsplaner sammenfatter konnektivitetsforanstaltningerne i medlemsstaterne med henblik på målene for gigabitsamfundet 2025 og det digitale årti 2030.

NEWS ARTICLE |
EU39 når 70 % FTTH/B dækning ifølge FTTH Europarådet

Ifølge Fibre to the Home/Building (FTTTH/B) Market Panorama nåede EU39 (27 EU-medlemsstater, Det Forenede Kongerige, 4 SNG-lande, Island, Israel, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz og Tyrkiet) 70 % FTTH/B dækningsgrad, 244 millioner boliger passerede og 121 millioner FTTH/B abonnenter pr. september 2023.

Se også

Det store billede

Konnektivitet

EU's mål er, at Europa skal være det mest forbundne kontinent inden 2030.

Grav dybere

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Bredbåndsordliste

Dette er en ikke-udtømmende liste over vilkår, der er relevante for bredbånd.

Retsakt om gigabitinfrastruktur

Forordningen om gigabitinfrastruktur (GIA) imødekommer det voksende behov for hurtigere, pålidelig og dataintensiv konnektivitet og erstatter direktivet om reduktion af bredbåndsomkostningerne fra 2014.

Se også

Åbent internet

EU-reglerne knæsætter princippet om åben internetadgang: internettrafik skal behandles uden forskelsbehandling, blokering, blokering eller prioritering.

IKT og standardisering

IKT-specifikationer sikrer, at produkter kan forbindes og fungere sammen, fremme innovation og holde IKT-markederne åbne og konkurrencedygtige.

Værktøjskassen til forbindelse

Værktøjskassen til konnektivitet giver vejledning i udrulning af fiber- og 5G-net. Disse netværk vil give betydelige økonomiske muligheder.

Radiospektrum: grundlaget for trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation via offentlige eller private net bruger radiospektrum, dvs. en række radiobølger, til at transportere information. En sådan kommunikation kan være mellem mennesker, mennesker og maskiner eller systemer ("ting" mere generelt) eller mellem ting. I den...

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte den digitale omstilling.

112: EU's nødnummer

Har du brug for hjælp? 112 er dit livreddende nummer! 112 er det europæiske alarmnummer, som er gratis tilgængeligt overalt i EU.

Satellitbredbånd

Der er adgang til satellitbaseret bredbånd for at sikre hurtig internetforbindelse i alle EU-lande.