Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup internetu na Malti

Politika širokopojasnog pristupa na Malti tehnološki je neutralna i pogoduje konkurentnom tržišnom okruženju.

Sažetak razvoja širokopojasnog pristupa na Malti

Malta Diġitali za razdoblje 2022.–2027. usmjerena je na transformaciju koja je potrebna s pomoću digitalnog aspekta, s ciljem boljeg društva i uspješnog gospodarstva.

Nacionalna strategija i politika širokopojasnog pristupa

Odgovorna tijela

Glavni ciljevi razvoja širokopojasne mreže

Malta Diġitali za razdoblje 2022.–2027. temelji se na napretku u ostvarenju malteške prethodne strategije za digitalnu Maltu za razdoblje 2014.–2020. Vizija je uspostaviti digitalizaciju kao ključnu pokretačku snagu za transformaciju potrebnu za:

  • Unaprijediti život malteških građana, omogućiti poduzećima da napreduju i učiniti javne službe pristupačnijima.
  • Ostvariti gospodarski rast inovacijama i dodatnom strateškom usmjerenošću na posebna važna društvena i gospodarska područja.

Digitalna dimenzija smatra se pokretačem transformacije koja vodi prema boljem društvu i uspješnom gospodarstvu. Jedan je od ciljeva strategije na visokoj razini dati prednost ulaganjima u tehničke i infrastrukturne digitalne kapacitete. Uredba i zakonodavstvo, infrastruktura i financiranje smatraju se općim strateškim čimbenicima za digitalnu transformaciju. Jedna od planiranih mjera jest potpora kontinuiranom ulaganju u lokalnu i međunarodnu digitalnu povezivost, pružanje šireg pristupa internetu i jačanje otpornosti malteške nacionalne infrastrukture.Malta Diġitali oslanja se na pristup usmjeren na tržište koji se čini izvedivim s obzirom na visoku gustoću naseljenosti.

Malteška agencija za informacijsku tehnologiju (MITA) objavila je svoju digitalnu strategiju MITA-e za razdoblje 2021.–2023. Strategijom se, među ostalim, nastoje ojačati osnovne usluge i povezivost u smislu otpornosti, sigurnosti i viška radne snage.

Malta je 2018. objavila Nacionalni plan za UHF pojas između 470 – 790 MHz te dokument za raspravu i anketu o 5G potražnji i budućim poslovnim modelima. Prema izvedivoj 5G uvođenju u 2019., s upućivanjima na 5G ciljeve gigabitnog društva.

U malteškom planu za oporavak i otpornost predviđa se 67,6 milijuna EUR (26 %) za digitalnu transformaciju. Očekuje se da će velik dio tog doprinosa doprinijeti ciljevima digitalnog desetljeća. Međutim, nijedna mjera iz plana za oporavak i otpornost nije namijenjena ciljevima digitalne infrastrukture.

Podaci o razvoju i tehnologijama širokopojasnog pristupa na Malti

Najnovije podatke o širokopojasnoj pokrivenosti, pretplatama i penetracijama, pokrivenosti različitim širokopojasnim tehnologijama i troškovima potražite u izvješćima o pregledu stanja i izvješćima po zemljama indeksa gospodarske i društvene digitalizacije (DESI).

Dodjela spektra za bežični širokopojasni pristup

Pojedinosti o usklađenim dodjelama spektra potražite u Europskom opservatoriju za 5G.

Publikacije i dokumenti za medije na nacionalnoj razini i razini EU-a

engleski

Podaci za kontakt

BCO Malta (nacionalni ured za širokopojasne usluge): Malteško tijelo za komunikacije

Adresa: Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana, FRN 1913, Malta
Kontakt putem e-pošte
Telefon: +35 6 9943 4552
Web-mjesto

Ured predsjednika vlade, parlamentarni tajnik za financijske usluge, digitalno gospodarstvo i inovacije

Adresa: Auberge de Castille, Valletta VLT 1061, Malta
Kontakt putem e-pošte
Telefon: +356 2200 1467
Web-mjesto

Malteška agencija za informacijsku tehnologiju

Adresa: Kuća Gattard, Nacionalna cesta, Blata l-Bajda HMR 9010, Malta
Kontakt putem e-pošte
Telefon: +35 621 23 47 10
Web-mjesto

Najnovije vijesti

Europski tjedan regija: Premošćivanje digitalnog jaza podupiranjem digitalne infrastrukture za pametne i održive regije

Na temu „Pametan i održiv rast za regije” ova se radionica bavi ključnim pitanjem digitalnog jaza, ispitujući njegove posljedice na socijalnu koheziju i ukupni rast u Europskoj uniji.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Povezani sadržaj

Šira slika

Širokopojasni pristup u državama članicama EU-a

Pronađite aktualne informacije o razvoju širokopojasnog interneta u svakoj zemlji, kao i nacionalne strategije i politike za razvoj širokopojasnog interneta.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup internetu u Švedskoj

Švedski nacionalni plan za širokopojasni pristup, donesen 2016., ima viziju potpuno povezane Švedske i ciljeve za mobilnu pokrivenost i za brze širokopojasne veze za kućanstva i poduzeća.

Širokopojasni internet u Sloveniji

Slovenija se odlučuje za tehnološku neutralnost i tržišnu dinamiku u razvoju širokopojasnih mreža, a posebno za tržišno natjecanje koje se temelji na infrastrukturi i uslugama.

Širokopojasni pristup internetu u Portugalu

Digitalni program Portugala i Nacionalna strategija za povezivost u elektroničkim komunikacijskim mrežama vrlo velikog kapaciteta za razdoblje 2023. 2030. oblikuju razvoj digitalne infrastrukture u Portugalu.

Širokopojasni pristup internetu u Nizozemskoj

Sva kućanstva u Nizozemskoj trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama brzine od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi do 2023. iskoristiti brzinu od 1 Gbps.

Širokopojasni pristup u Latviji

Latvija podupire ciljeve gigabitnog društva i nastoji postići brzinu od 100 Mbps, koja se može nadograditi na gigabit, za urbana i ruralna područja, kao i pokrivenost 5G mrežom za sva velika urbana područja.

Širokopojasni pristup internetu u Grčkoj

Nacionalnim planom za širokopojasni pristup za razdoblje 2021.–2027. promiče se upotreba fiksnih mreža vrlo velikog kapaciteta i 5G mreža. Grčka Biblija o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025. ističe povezivost kao jednu od pet strateških osi i prepoznaje ciljeve...

Širokopojasni pristup internetu u Njemačkoj

U koalicijskom sporazumu iz 2021., digitalnoj strategiji i gigabitnoj strategiji njemačke savezne vlade iz 2022. prednost se daje opskrbi FTTH i 5G mrežama na nacionalnoj razini.

Širokopojasni pristup u Francuskoj

Nacionalnim programom širokopojasnog pristupa France Très Haut Débit utvrđen je cilj brzog širokopojasnog pristupa za sva kućanstva do 2022. i svjetlovodne mreže za sve do 2025.

Širokopojasni pristup internetu u Finskoj

Finska tijela prednost daju uvođenju svjetlovodne mreže temeljene na tržišnom natjecanju uz pomoć javnih sredstava za nedovoljno pokrivena područja i savjetovanju lokalnih općina o tome kako uvesti širokopojasne mreže.

Širokopojasni pristup internetu u Danskoj

Niz političkih inicijativa usmjerenih na pokrivenost fiksnom i mobilnom širokopojasnom mrežom na nacionalnoj razini podupire danske ciljeve širokopojasnog pristupa. Vlada radi na tome da Danska postane predvodnik u digitalnom sektoru stvaranjem temelja za iskorištavanje...

Širokopojasni pristup internetu u Češkoj

U Nacionalnom planu razvoja mreža vrlo velikog kapaciteta, odobrenom u ožujku 2021., definiran je strateški pristup Češke Republike izgradnji mreža vrlo velikog kapaciteta.

Širokopojasni pristup na Cipru

U ciparskom planu za širokopojasni pristup utvrđuju se strateški ciljevi za razdoblje 2021.–2025., a on uključuje zakonodavne i regulatorne intervencije te praktičnu potporu za razvoj širokopojasne infrastrukture.

Širokopojasni pristup u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2027. odgovor je na ciljeve europskog gigabitnog društva za 2025., a djelomično na digitalne ciljeve za 2030.

Širokopojasni pristup u Bugarskoj

Nacionalni plan za širokopojasnu infrastrukturu za pristup sljedeće generacije „Povezana Bugarska” i politika o elektroničkim komunikacijama ažurirani su i doneseni u kolovozu 2020.

Širokopojasni pristup internetu u Belgiji

Belgijska strategija za širokopojasni pristup uključena je u širu strategiju politike Digital Belgium. Cilj je nacionalnog plana za fiksni i mobilni širokopojasni pristup ukloniti preostala bijela područja u kojima usluge velike brzine nisu dostupne. Snižavanjem troškova i...