Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup na Malti

Malteška politika širokopojasnog pristupa tehnološki je neutralna i pogoduje konkurentnom tržišnom okruženju.

    zastava Malte

Sažetak razvoja širokopojasnog interneta na Malti

Malta je već postigla cilj od 100 % širokopojasne pokrivenosti s 30 Mbps. Cilj za 2020. za 50 % kućanstava s pretplatom većom od 100 Mbps ostvaren je u Strategiji za digitalnu Maltu za razdoblje 2014. – 2020..

Nacionalna strategija i politika za širokopojasni pristup

Nadležna tijela

  • Područje razvoja širokopojasnog interneta u nadležnosti je Ureda predsjednika vlade.
  • Malteška agencija za informacijsku tehnologiju središnji je pokretač politike, programa i inicijativa informacijske i komunikacijske tehnologije u vladi.
  • Državno regulatorno tijelo za elektroničke komunikacije i upravljanje spektrom je malteško tijelo za komunikacije (MCA). Kroz svoj ogranak informacijskog društva, MCA provodi niz mjera za poticanje potražnje s ciljem povećanja korištenja superbrzih širokopojasnih usluga. To uključuje osnaživanje ljudi da imaju vještine i svijest o tome kako se internet može koristiti, na primjer, kako bi se postigla bolja kvaliteta života, kroz personalizirane informacije na portalima eGov, e-trgovini i internetskom bankarstvu te ustanovama za zdravstvenu i socijalnu skrb. Osim toga, MCA ima niz inicijativa s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) kako bi se podržao gospodarski rast. To uključuje promicanje računalstva u oblaku kao poslovnog inovatora/inovatora, mentorstva, osposobljavanja i savjetovanja posebno usmjerenih na upotrebu digitalno omogućenih tehnologija i drugih usmjerenih aktivnosti za potporu poslovnom rastu, posebno među MSP-ovima.

Glavni ciljevi razvoja širokopojasnog interneta

Malta je objavila Strategiju za digitalnu Maltu 2014. – 2020. Prioritetne aktivnosti za Maltu jesu daljnje uvođenje širokopojasne infrastrukture. Cilj je strategije Malte osigurati 100 % pokrivenosti s 30 Mbps i 50 % stope iskorištenosti za 100 Mbps do 2020. Provedba te nacionalne politike uključuje tehnološku neutralnost i konkurentno okruženje. U digitalnoj strategiji Malte naglašavaju se aspekti povezani s ponudom i potražnjom u uvođenju mreže, dijeljenju postojeće infrastrukture, kao i promicanju IPv6 kao pripreme za internet stvari (IoT).

U pripremi je nova digitalna strategija za Maltu, koja obuhvaća Nacionalni plan za širokopojasni pristup, a njezina objava kasni.

Podaci o razvoju širokopojasnog interneta i tehnologijama na Malti

Za najnovije podatke o pokrivenosti širokopojasnim pristupom, pretplatama i penetracijama, pokrivenosti različitih širokopojasnih tehnologija i troškovima provjerite izvješća iz ljestvice i izvješća po državama članicama indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI).

Dodjela spektra za bežični širokopojasni pristup

Pojedinosti o usklađenim dodjelama spektra potražite u Europskom opservatoriju za 5G.

Nacionalne publikacije i publikacije EU-a te dokumenti za medije

Engleski jezik

Kontakt informacije

BCO Malta (nacionalni ured za širokopojasne usluge): Malteško tijelo za komunikacije

Adresa: Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana, FRN 1913, Malta Kontakt putem e-pošte Telefon: + 35 6 9943 4552 Web stranica

Ured predsjednika vlade, parlamentarni tajnik za financijske usluge, digitalno gospodarstvo i inovacije

Adresa: Auberge de Castille, Valletta VLT 1061, Malta Kontakt putem e-pošte Telefon: + 356 2200 1467 Web stranica

Malteška agencija za informacijsku tehnologiju

Adresa: Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR 9010, Malta Kontakt putem e-pošte Telefon: + 35 621 23 47 10 Web stranica

Najnovije vijesti

Savjetovanje o Bijeloj knjizi: „Kako odgovoriti na potrebe europske digitalne infrastrukture?”

Komisija nastoji prikupiti stajališta o scenarijima navedenima u Bijeloj knjizi i pružiti svim dionicima: Države članice, civilno društvo, industrija i akademska zajednica prilika su da doprinesu budućim prijedlozima Komisije u tom području.

PRESS RELEASE |
Komisija predstavlja nove inicijative za digitalne infrastrukture budućnosti

Komisija je predstavila niz mogućih mjera za poticanje inovacija, sigurnosti i otpornosti digitalnih infrastruktura. Buduća konkurentnost europskog gospodarstva ovisi o tim naprednim infrastrukturama i uslugama digitalne mreže jer je brza, sigurna i raširena povezivost ključna za uvođenje tehnologija koje će nas unijeti u svijet budućnosti: telemedicina, automatizirana vožnja, predvidljivo održavanje zgrada ili precizna poljoprivreda.

POLICY AND LEGISLATION |
Bijela knjiga – Kako ovladati potrebama europske digitalne infrastrukture?

Ovom bijelom knjigom Komisija pokreće opsežno savjetovanje s državama članicama, civilnim društvom, industrijom i akademskom zajednicom kako bi prikupila njihova stajališta o scenarijima navedenima u ovoj Bijeloj knjizi i pružila im priliku da doprinesu budućim prijedlozima Komisije u tom području.

Povezani sadržaj

Šira slika

Širokopojasni pristup u državama članicama EU-a

Pronađite aktualne informacije o razvoju širokopojasnog interneta u svakoj zemlji, kao i nacionalne strategije i politike za razvoj širokopojasnog interneta.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup u Švedskoj

Švedski nacionalni plan za širokopojasni pristup, donesen 2016., ima viziju potpuno povezane Švedske i ima ciljeve za mobilnu pokrivenost i za širokopojasne veze velike brzine za kućanstva i poduzeća.

Širokopojasni pristup u Rumunjskoj

Rumunjski plan za širokopojasni pristup usmjeren je na izgradnju nacionalne širokopojasne mreže kao prvi korak prema postizanju ciljeva povezivosti EU-a.

Širokopojasni pristup u Portugalu

Cilj je programa Portugal Digital razvoj digitalne infrastrukture koja građanima omogućuje da iskoriste nove mogućnosti koje nude tehnologije.

Širokopojasni pristup u Nizozemskoj

Sva kućanstva u Nizozemskoj trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi iskoristiti 1 Gbps do 2023.

Širokopojasni pristup u Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnog širokopojasnog pristupa u cijeloj zemlji jedan je od prioriteta u vladinom programu Luksemburga.

Širokopojasni pristup u Latviji

Latvija podupire ciljeve gigabitnog društva i ima za cilj 100 Mbps, koji se može nadograditi na gigabit, za urbana i ruralna područja, kao i pokrivenost 5G mrežom za sva velika urbana područja.

Širokopojasni pristup u Italiji

Talijanska strategija za ultraširokopojasni pristup gigabitnom društvu ima za cilj osigurati gigabitnu povezivost za sve do 2026. godine.

Širokopojasni pristup u Mađarskoj

Nacrtom nacionalne strategije digitalizacije Mađarske za razdoblje 2021. 2030. želi se postići cilj od 95 % kućanstava pokrivenih gigabitnim mrežama do 2030.

Širokopojasni pristup u Grčkoj

Grčka biblija o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025. ističe povezanost kao jednu od pet strateških osi i prepoznaje ciljeve gigabitnog društva za 2025.

Širokopojasni pristup u Njemačkoj

Koalicijski sporazum iz 2021., digitalna strategija i gigabitna strategija njemačke savezne vlade za 2022. daju prednost nacionalnoj opskrbi FTTH i 5G mrežama.

Širokopojasni pristup u Francuskoj

Nacionalnim programom širokopojasnog pristupa France Très Haut Débit postavljen je cilj brzog širokopojasnog pristupa za sva kućanstva do 2022. i svjetlovodne mreže za sve do 2025.

Širokopojasni pristup u Finskoj

Finska nadležna tijela daju prednost uvođenju svjetlovodne mreže temeljene na tržišnom natjecanju uz pomoć javnih sredstava za slabo pokrivena područja i savjeta lokalnim općinama o uvođenju širokopojasnih mreža.

Širokopojasni pristup u Estoniji

Estonija je uspostavila osnovnu širokopojasnu pokrivenost diljem zemlje. U estonskoj digitalnoj agendi postavljeni su ambiciozni ciljevi za 2030.

Širokopojasni pristup u Danskoj

Nizom političkih inicijativa usmjerenih na pokrivenost fiksnom i mobilnom širokopojasnom mrežom diljem zemlje podupiru se ciljevi danskog širokopojasnog pristupa. Vlada radi na tome da Danska postane predvodnik u digitalnom sektoru stvaranjem temelja za danska poduzeća za...

Širokopojasni pristup na Cipru

Ciparskim planom za širokopojasni pristup utvrđeni su strateški ciljevi za razdoblje 2021. 2025. te su njime obuhvaćene zakonodavne i regulatorne intervencije te praktična potpora razvoju širokopojasne infrastrukture.

Širokopojasni pristup u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni plan za razvoj širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2027. odgovara ciljevima europskog gigabitnog društva za 2025. i djelomično digitalnim ciljevima za 2030.

Širokopojasni pristup u Belgiji

Belgijska strategija za širokopojasni pristup uključena je u širu strategiju politike Digitalna Belgija. Cilj je nacionalnog plana za fiksni i mobilni širokopojasni pristup ukloniti preostala bijela područja u kojima usluge velike brzine nisu dostupne. Smanjenjem troškova i...