Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sverige i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund

Her finder du de seneste analyser og data til digitalisering i Sverige, der dækker emner som konnektivitet, digitale færdigheder, e-forvaltning og meget mere.

    Sveriges flag

2022 publikationer

Grafisk oversigt over Sverige i DESI viser en rangering på 4 med en score på 65,2

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Udgivelser 2018

Europas digitale statusrapport 2017

EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

EDPR-profil for Sverige: Download PDF (EN) eller Download PDF (SV)

Faktablade om EDPR-telekommunikation: Download PDF (DA)

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund 2017

Sverige er nr. 3 i DESI 2017. Sverige scorer godt i alle dimensioner. Det rangerer højest i borgernes brug af internettet. Sverige er blandt de lande, der klarer sig bedst i verden, og dets største udfordring er løbende at forbedre det allerede høje niveau af digitalisering.

Desi profil af Sverige: Download fuld profil PDF (EN) eller download resumé PDF (SV)

Udgivelser 2016

Download landeprofilen for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) som pdf (EN) download oversigt (SV)

Download landets vigtigste indikatorer som power point-præsentation (EN)

Download landerapporten om den europæiske digitale situationsrapport (EDPR*) som pdf (EN) (SV)

Download EDPR-faktabladene om telekommunikation som pdf (EN)

* EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

Se også

Det store billede

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund — landenes resultater inden for digitalisering

Disse rapporter indeholder data fra EU-landene på områder som menneskelig kapital, konnektivitet, integration af digital teknologi og digitale offentlige tjenester.

Se også