Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sverige i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund

Her finder du de seneste analyser og data til digitalisering i Sverige, der dækker emner som konnektivitet, digitale færdigheder, e-forvaltning og meget mere.

    Kategori: Sveriges flag

Europa-Kommissionen har siden 2014 overvåget medlemsstaternes digitale fremskridt gennem indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI). Fra 2023 og i overensstemmelse med det politiske program for det digitale årti 2030 er DESI nu integreret i rapporten om status over det digitale årti og anvendes til at overvåge fremskridtene hen imod de digitale mål. Du kan også henvise specifikt til landerapporterne

Publikationer 2022

Grafisk oversigt over Sverige i DESI viser en placering på 4 med en score på 65,2

Publikationer 2021

Publikationer for 2020

Publikationer 2019

2018-publikationer

Europas digitale statusrapport 2017

EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund) med landespecifikke politiske indsigter, der giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og give et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformning på EU-plan.

Sveriges EDPR-profil: Download PDF (EN) eller Hent PDF (SV)

EDPR-faktablade om telekommunikation: Download PDF (EN)

Indeks for den digitale økonomi og det digitale samfund 2017

Sverige rangerer som nr. 3 i DESI 2017. Sverige klarer sig godt i alle dimensioner. Den rangerer højest i borgernes brug af internettet. Sverige er blandt de lande, der klarer sig bedst i verden, og dets største udfordring er løbende at forbedre sin allerede høje grad af digitalisering.

Desi profil af Sverige: Download fuld profil PDF (EN) eller download oversigt PDF (SV)

Publikationer for 2016

Download landeprofilen for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) som pdf (EN) oversigt over download (SV)

Download landets vigtigste indikatorer som en power point præsentation (EN)

Download den europæiske digitale statusrapport (EDPR*) som en pdf (EN) (SV)

Download EDPR telefaktabladene som en pdf (EN)

*EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund) med landespecifikke politiske indsigter, der gør det muligt for os at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og skabe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformning på EU-plan.

Se også

Det store billede

Landenes resultater inden for digitalisering

Landerapporterne om det digitale årti for 2023 skitserer, hvordan hver medlemsstat gør med hensyn til kardinalpointene for det digitale årti: Digitale færdigheder, digitale infrastrukturer, digitalisering af virksomheder og digitalisering af offentlige tjenester.

Se også