Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tyskland i indekset for digital økonomi og samfund

Her finder du de seneste analyser og data til digitalisering i Tyskland, der dækker emner som konnektivitet, digitale færdigheder, e-forvaltning og meget mere.

    Tysklands flag

2022 publikationer

Grafisk oversigt over Tyskland i DESI, der viser en placering på 13 og en score på 52,9

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Udgivelser 2018

Europas digitale statusrapport 2017 

EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

EDPR-profil for Tyskland: Download PDF (EN) eller Download PDF (DE)

Faktablade om EDPR-telekommunikation: Download PDF (DA)

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund 2017

Tyskland er nummer 11 i DESI 2017. Tyskland er førende inden for frekvenstildeling. Tyskerne er over gennemsnittet brugere af internettet, og deres digitale færdigheder skrider godt frem. Tyske borgere og virksomheder nærmer sig aktivt mulighederne for e-handel. Tyskerne er dog tilbageholdende med at abonnere på hurtigt bredbånd. Med kun 19 % e-forvaltningsbrugere er den største udfordring desuden at forbedre onlineinteraktionen mellem offentlige myndigheder og borgere.

Desi profil af Tyskland: Download fuld profil PDF (EN) eller download resumé PDF (DE)

Udgivelser 2016

Download landeprofilen for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) som pdf (EN) oversigt pdf (DE)

Download landets vigtigste indikatorer som power point-præsentation (EN)

Download landerapporten om den europæiske digitale situationsrapport (EDPR*) som pdf (EN) (DE)

Download EDPR-faktabladene om telekommunikation som pdf (EN)

* EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

Se også

Det store billede

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund — landenes resultater inden for digitalisering

Disse rapporter indeholder data fra EU-landene på områder som menneskelig kapital, konnektivitet, integration af digital teknologi og digitale offentlige tjenester.

Se også