Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kroatien i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund

Her finder du de seneste analyser og data til digitalisering i Kroatien, der dækker emner som konnektivitet, digitale færdigheder, e-forvaltning og meget mere.

    Kroatiens flag

2022 publikationer

Grafisk oversigt over Kroatien i DESI, der viser en placering på 21 og en score på 47,5

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Udgivelser 2018

Europas digitale statusrapport 2017

Rapporten om Europas digitale statusrapport (EDPR) kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og give en vigtig feedbacksløjfe for politikudformningen på EU-plan.

Kroatiens EDPR-profil: Download PDF (EN) eller Download PDF (HR) EDPR telekommunikationsfaktablade: Download PDF (DA)

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund 2017

Kroatien rangerer som nr. 24 i Digital Economy and Society Index (DESI) 2017. Kroatiske borgere er over gennemsnittet brugere af internettet, og deres digitale færdigheder skrider støt frem. Virksomhedernes brug af digitale teknologier er tæt på gennemsnittet. Digitale offentlige tjenester bliver langsomt bedre. Kroatiens lave resultater inden for konnektivitet kan imidlertid bremse den videre udvikling af landets digitale økonomi og det digitale samfund.

Desi profil af Kroatien: Download fuld profil PDF (EN) eller download resumé PDF (HR)

Udgivelser 2016

Download landeprofilen for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) som pdf (EN) oversigt pdf (HR)

Download landets vigtigste indikatorer som power point-præsentation (EN)

Download landerapporten om den europæiske digitale situationsrapport (EDPR*) som pdf (EN) (HR)

Download EDPR-faktabladene om telekommunikation som pdf (EN)

* EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

Se også

Det store billede

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund — landenes resultater inden for digitalisering

Disse rapporter indeholder data fra EU-landene på områder som menneskelig kapital, konnektivitet, integration af digital teknologi og digitale offentlige tjenester.

Se også