Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bekæmpelse af desinformation på internettet

Kommissionen bekæmper udbredelsen af desinformation og misinformation online for at sikre beskyttelsen af europæiske værdier og demokratiske systemer.

Læs mere om #FactsMatter-kampagnen

fix-empty

Desinformation er falsk eller vildledende indhold, der spredes med det formål at bedrage eller sikre økonomisk eller politisk vinding, og som kan skade offentligheden. Misinformation er falsk eller vildledende indhold, der deles uden skadelig hensigt, selv om virkningerne stadig kan være skadelige.

Udbredelsen af både desinformation og misinformation kan have en række skadelige konsekvenser, såsom at true vores demokratier, polarisere debatter og bringe EU-borgernes sundhed, sikkerhed og miljø i fare.

Omfattende desinformationskampagner er en stor udfordring for Europa og kræver en koordineret indsats fra EU-landene, EU-institutionerne, onlineplatforme, nyhedsmedier og EU-borgere. Kommissionen har udviklet en række initiativer til bekæmpelse af desinformation:

  • meddelelsen om bekæmpelse af desinformation på internettet: en europæisk tilgang" er en samling af værktøjer til at tackle spredningen af desinformation og sikre beskyttelsen af EU's værdier;
  • handlingsplanen om desinformation har til formål at styrke EU's kapacitet og samarbejde om bekæmpelse af desinformation.
  • den europæiske handlingsplan for demokrati udarbejder retningslinjer for onlineplatformes forpligtelser og ansvarlighed i bekæmpelsen af desinformation;
  • Adfærdskodeksen for desinformation fra 2018 var første gang på verdensplan, at industrien frivilligt har aftalt selvregulerende standarder for bekæmpelse af desinformation. Den havde til formål at nå de mål, der var fastsat i Kommissionens meddelelse, der blev fremlagt i april 2018
  • covid-19-desinformationsovervågningsprogrammet, der blev gennemført af underskriverne af adfærdskodeksen, fungerede som en gennemsigtighedsforanstaltning for at sikre onlineplatformes ansvarlighed i bekæmpelsen af desinformation.
  • EDMO er et uafhængigt observatorium, der samler faktatjekkere og akademiske forskere med ekspertise inden for desinformation på internettet, sociale medieplatforme, journalistdrevne medie- og mediekendskabsudøvere
  • den styrkede adfærdskodeks om desinformation, der blev undertegnet den 16. juni 2022, samler en bred vifte af aktører for at forpligte sig til en bred vifte af frivillige tilsagn om at bekæmpe desinformation.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
EU's desinformationsknudepunkter omfatter nu alle EU-lande

Kommissionen bebudede oprettelsen af seks nye desinformationsknudepunkter, der vil blive en del af det europæiske observatorium for digitale medier (EDMO), den uafhængige platform for faktatjekkere, akademiske forskere og andre relevante interessenter, der bidrager til at bekæmpe desinformation i Europa.

Se også

Det store billede

Mediefrihed og pluralisme

Den Europæiske Union opretholder mediefrihed og -pluralisme som søjler i det moderne demokrati og fremmer en fri og åben debat.

Grav dybere

Adfærdskodeksen for desinformation fra 2022

Større onlineplatforme, nye og specialiserede platforme, aktører i reklamebranchen, faktatjekkere, forskning og civilsamfundsorganisationer leverede en styrket adfærdskodeks om desinformation i overensstemmelse med Kommissionens vejledning fra maj 2021

Se også

Multimediehandlinger

EU's multimedieaktioner har til formål at styrke nyhedsindberetningen om EU-anliggender ud fra et paneuropæisk synspunkt.

Mediekendskab

Mediekendskab har aldrig været så vigtigt, som det er i dag. Det gør det muligt for borgere i alle aldre at navigere i det moderne nyhedsmiljø og træffe informerede beslutninger.